Asuinympäristömme

Kuhmo tarjoaa asukkailleen aidon ja puhtaan elinympäristön, jossa peruspalvelut ovat kunnossa.

Ympäristön suojelu

Kuhmon ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta. Ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantuminen paikalliset olosuhteet huomioiden.

Kunnallisen infrastruktuurin ylläpito

Katujen, yksityisteiden, puistojen ja yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vastuulle.

Mökkiläistoimikunta

Kuhmon mökkiläistoimikunnan tavoitteena on lisätä ja parantaa tiedonkulkua ja yhteistyötä Kuhmon mökkiläisten välillä, mökkiläisten ja kaupungin välillä sekä mökkiläisten ja asukkaiden, kyläyhdistysten ja yritysten välillä. Tehtävänä on olla aloitteellinen mökkiläisille tärkeissä asioissa. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.