Kaavoitus

Kaavoitus- ja mittauspalvelujen vastuuyksikköön kuuluvat maankäytön suunnitteluun liittyvät tehtävät. Vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan ilmoituksin ja tiedotustilaisuuksissa.

Ajankohtaiset suunnitteluhankkeet

Kortteli 34 (SOTE-asema)
Kontion koulujen alueen asemakaavan muutos
Ehdotus nähtävillä 4.4.-4.5.2023
Erilammen ranta-asemakaava
Ehdotus nähtävillä 4.4.-4.5.2023
Asemakaavan muutos Leipurintie
Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 4.4.-4.5.2023

 

Terveysaseman seudun asemakaavamuutos

 

Voimassa olevat kaavat karttapalvelussa:

Keskustan asemakaava

Ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Tarkista tarvittaessa tiedot kaavoitus- ja mittausosastolta.