Kaavoitus

Kaavoitus- ja mittauspalvelujen vastuuyksikköön kuuluvat maankäytön suunnitteluun liittyvät tehtävät. Vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan ilmoituksin ja tiedotustilaisuuksissa.

Ajankohtaiset suunnitteluhankkeet

Terveysaseman seudun asemakaavamuutos

Kontion koulujen alueen asemakaavan muutos

MT 900 Hyryntie asemakaavan muutos ja tiesuunnitelma.

Erilammen ranta-asemakaava

Kaavoituskatsaus 2022

Voimassa olevat kaavat karttapalvelussa:

Keskustan asemakaava

Ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Tarkista tarvittaessa tiedot kaavoitus- ja mittausosastolta.