Kaavoitus

Vireillä olevista kaavoista tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, virallisissa kuulutuksissa sekä kirjeitse maanomistajille.

Ajankohtaiset suunnitteluhankkeet

Kortteli 34 (SOTE-asema)
Kontion koulujen alueen asemakaavan muutos

Jonkerin ranta-asemakaava

Terveysaseman seudun asemakaavamuutos

 

Voimassa olevat kaavat karttapalvelussa:

Keskustan asemakaava

Ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Tarkista tarvittaessa tiedot kaavoitus- ja mittausosastolta.