Työllisyyden edistäminen

Kuhmon kaupungissa työllisyyden edistäminen on ollut oma palvelualueensa vuodesta 2016 alkaen.

Kuhmon kaupungin työllisyyden edistäminen palvelualueen tehtävänä on tuottaa palveluja, joilla tuetaan työttömien työnhakijoiden työllistämistä tai muutoin tuetaan työttömien elämäntilanteen hallinnan kehittymistä sekä parannetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kuhmon työllisyyden kehitystä. Työllisyyden edistämisen palvelualue tukee toimenpiteillään asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn säilymistä ja kehittymistä suotuisaan suuntaan.

Työllisyyden edistämisen palvelualue myös tuottaa niitä lakisääteisiä työllisyyspalveluja, joiden järjestäminen ja tuottaminen on siirretty kunnille vuoden 2024 loppuun asti työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain perusteella.

Kuhmossa työllisyyttä hoidetaan kiinteässä yhteistyössä työllisyyden edistämisen palvelualueen, elinkeinopalvelujen,  kaupungin nuorisotoimen sekä Kuhmon Työvire ry:n välillä.