Ateria- ja siivouspalvelut

Kuhmon kaupungin puhtaus- ja ateriapalveluyksikkö vastaa kaupungin oman, Kainuun sosiaali – ja terveydenhuolto kuntayhtymän ja muiden sopimuskumppaneiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen yleisestä siisteydestä.

Yksikössämme työskentelee noin 37 alan ammattilaista ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja yhteistyössä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.