Avustukset

Kaupunginhallitus julistaa haettavaksi kaupungin kulttuuritoimen avustukset vuodelle 2020

Kohdeavustuksina julistetaan haettavaksi 4160 euroa.  Avustus on tarkoitettu kulttuuritoimintaa harrastaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille. Avustus myönnetään
esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, projektiin, näyttelyyn jne. Avustusta ei myönnetä yleisiin toimintakuluihin eikä rakennusten tms. kunnostamiseen. Vapaamuotoinen hakemus perusteluineen on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava Kuhmon kaupunginkirjastoon osoitteella PL 16, 88901 KUHMO tai sähköpostilla taina.hyvonen@kuhmo.fi  25.2.2020 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Taina Hyvönen p. 044 725 5389 ja tapahtumatuottaja Hilkka Komulainen p. 044 725 5396.