Talous ja strategia

Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian mukaan Kuhmo on globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina metsän keskellä. Kaupungin talouden tasapaino on yksi toiminnan painopistealueista. Kunnossa oleva talous mahdollistaa kaupunkistrategiaan pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen, elinvoimaisuuden kehittämisen ja pitkällä aikavälillä kaupungin itsenäisen toiminnan.

Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja:

TP 2021 TP 2020
Asukasluku, kpl 7 927 8 044
Veroprosentti, % 22,0 22,0
Toimintatuotot, t€ 4 865 6 181
Valmistus omaan käyttöön, t€ 204 151
Toimintakulut, t€ -67 512 -68 526
Toimintakate, t€ -62 443 -62 193
Verotuotot, t€ 31 810 28 987
Valtionosuudet, t€ 35 788 35 025
Rahoitustuotot ja kulut, t€ 2 834 524
Vuosikate, t€ 7 989 2 342
Satunnaiset tuotot/kulut, t€ -2317 -2 609
Arvonalentumiset -21 -636
Tilikauden tulos, t€ -5 694 -860
Lainakanta, t€ 37 188 39 620
Lainat/asukas,€  4 691 4 925
Nettoinvestoinnit, t€ -3 062 -1 183
Kertynyt ylijäämä, t€ 3 069 -2 625