Talous ja strategia

Kuhmon kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian mukaan Kuhmo on hyvän arjen ja vapaa-ajan maaseutukaupunki. Kaupungin talouden tasapaino on yksi toiminnan painopistealueista. Kunnossa oleva talous mahdollistaa kaupunkistrategiaan pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen, elinvoimaisuuden kehittämisen ja pitkällä aikavälillä kaupungin itsenäisen toiminnan.

Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja:

TP 2016 TP 2015
Asukasluku, kpl 8 644 8 806
Veroprosentti, % 21,5 21,5
Toimintatuotot, t€ 6 890 6 916
Toimintakulut, t€ -66 733 -67 361
Toimintakate, t€ -59 843 -60 445
Verotuotot, t€ 28 706 29 581
Valtionosuudet, t€ 32 534 32 479
Rahoitustuotot ja kulut, t€ 908 543
Vuosikate, t€ 2 306 2 157
Satunnaiset tuotot/kulut, t€ 267 0
Tilikauden tulos, t€ 564 280
Lainakanta, t€ 26 240 20 107
Lainat/asukas,€ 3 036 2 283
Nettovelka, t€ 6 898 2 054
Nettovelat/asukas, € 798 233
Nettoinvestoinnit, t€ 6 231 7 949
Kertynyt ylijäämä, t€ 2 327 1 763