Osallistu ja vaikuta

Kuntalain 5 luvussa säädetään suorasta demokratiasta eli asukkaiden suorasta osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Uudessa kuntalaissa (410/2015) on uutena asiana säädetty niin sanotuista vaikuttamiselimistä. Kuntalain mukaan viestinnän pääkanava on yleinen tietoverkko eli internet.

Kuntalain mukaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ovat

  • äänioikeus kuntavaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä
  • osallistuminen kunnan asukkailleen järjestämiin keskustelutilaisuuksiin, mielipidekyselyihin ja toimielimiin
  • aloiteoikeus
  • nuorisovaltuusto
  • vanhusneuvosto
  • vammaisneuvosto
  • viestintä
  • asiakirjajulkisuus

Lisätietoa vaikuttamistoimielimistä löytyy Kuhmon päätöksenteko-sivustolta.

***

Kuhmon maaseudun neuvottelukunnan kokouksien yhteydessä juodaan aina alkuun kyläkahvit, joihin jokainen on tervetullut jutustelemaan ajankohtaisista kuulumisista.

Lue lisää kyläkahveista