Ateriapalvelut

Ateriapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälleen. Osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia sekä huomioimme erityisruokavaliot.

Kuhmon kaupungissa toimii Tuupalan keskuskeittiö, joka vastaa päivähoidon, koulujen, ikäihmisten, toimintakeskusten, asumispalveluyksiköiden, hoitokoti Honkalinnan ja terveyskeskussairaalan ateriapalveluista sekä Kotihoidon aterioista. Keskuskeittiön lisäksi on 2 päiväkotien jakelukeittiötä, sekä kaksi kyläkoulujen keittiötä.

Kotihoidon aterioita voi tiedustella numerosta 08 615 69 728