Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Kuhmon omaleimaisuutta. Rakennusvalvonta valvoo yleisen edun kannalta rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakennushankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.