Sähköinen rakennuslupa-asiointi

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta, joka kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakemisen.

Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

 

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

  • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
  • rajanaapurien kuulemiset
  • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
  • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
  • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
  • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
  • kaupparekisteriote (yhtiöt)
  • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
  • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevasta linkistä