Työllisyyden kuntakokeilu 2021-2024

Kainuun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johdettu työllisyyden kuntakokeilu käsittää Kainuussa kaikki kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeilulla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyden edistämisessä, kuntakokeilu toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 31.12.2024. Työllisyyden kuntakokeilusta on annettu oma lakinsa.

Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa, myös Kuhmossa, asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

Mitä kuntakokeilu tarkoittaa Kuhmossa?

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun tarkoituksena on tarjota nopeaa, henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua kunnissa jokaiselle kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaalle hänen palvelutarpeidensa mukaisesti.  Kuntakokeilun asiakaspalveluhenkilöstössä on neljä työllisyysohjaajaa. Ohjaajat ottavat asiakkaita vastaan kaupungintalolla. Työssään kuntakokeilujen työllisyysohjaajat käyttävät myös jalkautuvaa työotetta.

Kuntalaisten kokonaisvaltaista palvelua tehostetaan

Kuntakokeilussa panostetaan asiakkuuden vahvaan alkuun ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin oikea-aikaisiin palveluihin. Kuntakokeilussa noudatetaan niin sanottua ”yhden luukun periaatetta”, jolloin asiakas saa tarvittavan tuen ja ohjauksen omalta työntekijältään eli työllisyysohjaajalta.

Työllisyyden kuntakokeilun kanssa yhteistyössä toimivat mm. Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelut, työllisyyshankkeet, Ankkurivalmennus, elinkeinopalvelut ja Kuhmon työvire ry.