Varhaiskasvatukseen hakeminen

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee tehdä neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti sähköisen kaavakkeen avulla. Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisenä Nordean, Osuuspankin, Sampo Pankin, SP/POP:n tai Tapiolan verkkopankkitunnuksilla. Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta.

Paperiset varhaiskasvatushakemukset toimitetaan kaupungintalolle varhaiskasvatuspalveluun, os. Kainuuntie 82, 88900 Kuhmo.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti. Ilmoittautuminen esiopetukseen tehdään esiopetuksen sivulla.

Varhaiskasvatuksen johtaja tekee päätöksen varhaiskasvatuspaikasta päiväkoteihin ja päiväkotien johtajat perhepäivähoitopaikkoihin. Päätös lähetetään perheelle sähköisesti tai postitse. Päätöksessä on nähtävillä mistä alkaen varhaiskasvatuspaikka on varattuna lapselle ja mikä on varattujen hoitotuntien määrä/kk. Päätöksessä on myös yhteystiedot varahaiskasvatuspaikkaan ja tieto mihin mennessä tulotiedot on toimitettava varhaiskasvatusmaksun määräämistä varten.