Muut vaikuttamistoimielimet

Kuhmon kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Vaikuttamistoimielin voi olla yhteinen Kainuun kuntien kanssa.

Kuhmon vanhusneuvosto

Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain myötä.

Vanhuspalvelulain perusteella vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Vanhusneuvosto on kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii 20.6.2017 alkaen Ritva Pääkkönen ja varapuheenjohtajana Aimo Tervamäki. Jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus vahvisti 29.8.2017. Pöytäkirjat kokouksista on luettavissa pöytäkirjat -sivulla. Toimintasuunnitelma oikealla liitteenä.

Maaseudun neuvottelukunta

Maaseudun neuvottelukunta toimii aktiivisesti maaseudun yritysten ja kylien kehittämiseksi pitämällä yhteyksiä kyliin ja yrityksiin. Neuvottelukunta kokoontuu kylillä ja kokoukset ovat avoimia.

Maaseudun neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tuomas Kettunen ja varapuheenjohtajana Antti Komulainen. Syksyllä 2017 valitaan uusi neuvottelukunta.