Muut vaikuttamistoimielimet

Kuhmon kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, maaseudun neuvottelukunta sekä hyvinvointityöryhmä, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Kuhmon nuorisovaltuusto

Kuhmon nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 8.10.2018. Se koostuu Kuhmon kaupungissa kirjoilla olevista 13 – 24 -vuotiaista nuorista. Nuorisovaltuustossa on 10 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä. Kuhmon lukion opiskelijakunnan hallitus: 2 varsinaista ja 2 varajäsentä; Tuupalan yläkoulun oppilaskunnan hallitus: 2 varsinaista ja 2 varajäsentä; kaupungin avustusta saavat järjestöt: 1 varsinainen ja 1 varajäsen; Nuorisotila Yläkerta: 1 varsinainen ja 1 varajäsen; vapaat valtuustopaikat: 4 varsinaista ja 2 varajäsentä. Puheenjohtaja on tällä hetkellä Anni Piirainen. Ohjaajana toimii Kuhmon kaupungin puolesta kuljetussuunnittelija Antti Komulainen. Tietosuojasyistä emme julkaise jäsenten nimiä verkkosivuilla, tarvittaessa ole yhteydessä ohjaaja Antti Komulaiseen.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on: tuoda julki nuorten tarpeita kunnan päättäjille ja tiedotusvälineille, lisätä nuorten ja kunnan välistä vuorovaikutusta, osallistua seutukunnalliseen nuorisotyön kehittämiseen, tutustuttaa nuoria kunnalliseen päätöksentekoon, tehdä esityksiä ja aloitteita lautakunnille ja kaupunginhallitukselle, valvoa tekemiensä esitysten ja aloitteiden toimeenpanoa, pitää yhteyttä nuorisoon ja nuorisotoimijoihin sekä järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia ja tukea muiden järjestämää nuorisotoimintaa.

Kuhmon vanhusneuvosto

Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain myötä.

Vanhuspalvelulain perusteella vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Vanhusneuvosto on kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana on Ritva Pääkkönen ja varapuheenjohtaja Aimo Tervamäki.  Pöytäkirjat kokouksista on luettavissa pöytäkirjat -sivulla. Toimintasuunnitelma oikealla liitteenä. Palautetta ja aloitteita voi tehdä osallistu ja vaikuta -sivulla.

Maaseudun neuvottelukunta

Maaseudun neuvottelukunta toimii aktiivisesti maaseudun yritysten ja kylien kehittämiseksi pitämällä yhteyksiä kyliin ja yrityksiin. Neuvottelukunta kokoontuu kylillä ja kokoukset ovat avoimia.

Maaseudun neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Teuvo Seppänen ja varapuheenjohtajana Janne Lehtonen. Neuvottelukunnan kokoonpano oikealla liitteissä.