Muut vaikuttamistoimielimet

Kuhmon kaupungissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, maaseudun neuvottelukunta ja nuorisovaltuusto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Hyvinvointijohtoryhmän sekä ehkäisevän päihdetyön ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää hyvinvointi- ja sivistysvaliokunta.