Muut vaikuttamistoimielimet

Kuhmon kaupungissa on maaseudun neuvottelukunta, vanhusneuvosto sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Nuorisovaltuusto on yhteinen Kainuun kuntien kanssa.

Kuhmon vanhusneuvosto

Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain myötä.

Vanhuspalvelulain perusteella vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Vanhusneuvosto on kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii 20.6.2017 alkaen Ritva Pääkkönen ja varapuheenjohtajana Aimo Tervamäki. Jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus vahvisti 29.8.2017, liite oikealla. Pöytäkirjat kokouksista on luettavissa pöytäkirjat -sivulla. Toimintasuunnitelma oikealla liitteenä. Palautetta ja aloitteita voit tehdä osallistu ja vaikuta -sivulla.

Maaseudun neuvottelukunta

Maaseudun neuvottelukunta toimii aktiivisesti maaseudun yritysten ja kylien kehittämiseksi pitämällä yhteyksiä kyliin ja yrityksiin. Neuvottelukunta kokoontuu kylillä ja kokoukset ovat avoimia.

Maaseudun neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Teuvo Seppänen ja varapuheenjohtajana Janne Lehtonen. Neuvottelukunnan kokoonpano liite oikealla.