Hankkeet

RunkoPES ja CLT koulutuksessa (Woodpolis)

Hanke edistää kainuulaisten rakennus- ja puutuotealan yritysten osaamista, osaavan henkilöstön saamista sekä uusien yritysten syntymistä tulevaisuudessa. Hanke tähtää KAO:n koulutuksen kehittymiseen vahvistamalla yhteistyötä Woodpoliksen kanssa ja toisaalta parantamaan Woodpoliksen mahdollisuuksia toimia yhteistyössä muiden alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja toimijoiden kanssa opetuksen toteuttamiseksi.