Yrityspalveluseteli

Yrityspalveluseteli on yksi Kuhmon kaupungin elinkeinopolitiikan välineistä, jonka tarkoituksena on tukea kuhmolaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla palveluseteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Kuhmon ja Kainuun seudulla.

Palveluseteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja, ja se on nopea ja ketterä instrumentti kuhmolaisten pk-yritysten tarpeisiin. Yrityspalvelusetelin tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua. Yrityspalveluseteli on hyväksytty Kuhmon kaupunginvaltuustossa osana elinkeinopalveluiden kehittämistoimintaa.

Rahaa palveluseteleille on varattu vuosittain yhteensä 20 000,00 €.

8.2.2024 päivitys – vuoden 2024 määrärahat on myönnetty. Syksyllä voi kysyä onko määrärahoja jäänyt käyttämättä.

Hakemukset käsitellään niiden tulojärjestyksessä.

 

Yrityspalveluseteli on käytettävä puolen vuoden sisällä.

Lisätietoja yrityspalvelustelistä antaa:

Pekka Horttanainen
Elinkeinopäällikkö
pekka.horttanainen@kuhmo.fi

Tutustu ohjeistukseen: Yrityspalveluseteli ohjeistus 2024

Hae palveluseteliä verkossa

Voit hakea palveluseteliä verkossa.

Täytä palvelusetelihakemus

Tutustu palveluntuottajiin

Kuhmon kaupunki julkaisee rekisteröityneet palveluntuottajat verkkosivuillaan PDF-koontina. Voit tutustua palveluntuottajiin alla olevan linkin kautta.

Lista palveluntuottajista (PDF)

Täytä hakemus ja hae palveluntuottajaksi

Voit hakea yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi täyttämällä hakulomakkeen.

Huomioithan, että palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, joka täyttää haettavan tilaajavastuulain mukaiset kriteerit. Palveluntuottajalta edellytetään Luotettava Kumppaani -sertifikaattia, josta palvelusetelin myöntäjä voi tarkastaa kriteereiden täyttymisen. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä Luotettava Kumppani -palveluun.

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle yrityspalveluseteli on tarkoitettu?

Yrityspalveluseteli voidaan myöntää yritykselle, jonka kotipaikka tai toimipiste sijaitsee Kuhmossa. Yrityksen tulee täyttää pk-yrityksen kriteerit:

 • Liikevaihto vuodessa enintään 10 milj. euroa tai taseen loppusumma on enintään 20 milj. euroa
 • Enintään 25% yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla suuren yrityksen tai sellaisen tahon omistuksessa, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää

Lisäksi yrityksellä ei saa olla verovelkaa eikä erääntyneitä tai maksamattomia velvoitteita Kuhmon kaupungille, tai siitä on oltava voimassa oleva maksujärjestely. Yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen.

Mitkä ovat yrityspalvelusetelin myöntämisen ehdot?

Palvelusetelin myöntämisen arvioinnissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 • Myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva y-tunnus
 • Palveluseteli voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle, kommandiittiyhtiölle ja avoimelle yhtiölle
 • Yrityksellä on oltava kiinteä toimipaikka tai sen kotipaikka Kuhmossa
 • Setelillä ei tueta sijoittamistoimintaa harjoittavien yritysten kehittämistoimenpiteitä
 • Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeella De minimis -tuen käytön tilanne
 • Samassa palvelusetelissä ei voi olla sekä asiakasyrityksen ja palveluntuottajan roolissa
 • Palveluiden hankintaa intressi- tai konserniyhtiöiltä ei hyväksytä

Mitä palveluita yrityspalvelusetelillä voi hankkia?

Yrityspalvelusetelin myöntämisen jälkeen yritys valitsee itsenäisesti palveluntuottajarekisteriin hyväksytyn palveluntuottajan ja sopii palveluntuottajan kanssa setelillä hankittavan palvelun tuottamisesta. Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia kehittämistoimia.

Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia esimerkiksi seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita:

 • Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
 • Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat
 • Yrityksen digitalisaation kehittäminen, kuten uudet verkkosivut tai verkkokauppa
 • Some-markkinoinnin suunnitelma ja käynnistystoimenpiteet
 • Omistajanvaihdokseen liittyvät arvonmääritykset sekä laki- ja sopimusneuvonta

Katso lisää muita esimerkkejä ohjeistuksesta:

Minkä arvoinen yrityspalveluseteli on?

Yrityspalvelusetelin arvo on vähintään 500,00 euroa ja enintään 3 000,00 euroa. Yritys voi hakea vuoden aikana useamman kerran palveluseteliä, mutta euromäärä saa olla yhteensä korkeintaan 3 000,00 euroa kalenterivuoden aikana.

Onko yrityspalvelusetelissä omavastuuta?

Yrityspalveluseteliin kuuluu 20% omavastuuosuus, jonka lisäksi yritys vastaa myös omavastuuosuuden arvonlisäverosta. Esimerkiksi 1 000,00 euron (alv. 0%) hankinnassa omavastuuosuus on 200,00 euroa ja arvonlisävero 48,00 euroa.

Kuuluuko yrityksen maksaa arvonlisävero?

Yritys vastaa vain omavastuuosuuden arvonlisäverosta.

Kuinka kauan yrityspalveluseteli on voimassa?

Myöntämisestä alkaen yrityspalveluseteli on voimassa 6 kuukautta. Se on kuitenkin käytettävä kyseisen kalenterivuoden aikana 31.12. mennessä.