Poikkeaminen

Rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myöntää poikkeus.

Poikkeamisen ratkaisee joko kunta tai ELY-keskus hankkeesta riippuen. Kunnan ratkaisuvallassa olevan asian ratkaisee maanmittausinsinööri.

Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa. Poikkeamishakemukset jätetään rakennusvalvontaan. Jos ratkaisuvalta on ELY-keskuksella, toimittaa kunta hakemuksen lausuntonsa ohella eteenpäin.

Rakennusluvan yhteydessä voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vähäisiä poikkeamisia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Vähäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. asemakaavan ikä, johtaako poikkeaminen kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulokseen, onko kyseessä uuden rakennuksen rakentaminen vai olemassa olevan korjaaminen, naapureiden kannanotot jne.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.