Poikkeaminen

Rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myöntää poikkeus.

Poikkeamisen ratkaisee joko kunta tai ELY-keskus hankkeesta riippuen. Kunnan ratkaisuvallassa olevan asian ratkaisee maanmittausinsinööri.

Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa. Poikkeamishakemukset jätetään rakennusvalvontaan. Jos ratkaisuvalta on ELY-keskuksella, toimittaa kunta hakemuksen lausuntonsa ohella eteenpäin.

Rakennusluvan yhteydessä voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vähäisiä poikkeamisia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Vähäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. asemakaavan ikä, johtaako poikkeaminen kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulokseen, onko kyseessä uuden rakennuksen rakentaminen vai olemassa olevan korjaaminen, naapureiden kannanotot jne.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Hae lupaa:

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

  • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
  • rajanaapurien kuulemiset
  • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
  • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
  • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
  • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
  • kaupparekisteriote (yhtiöt)
  • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
  • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevaa kuvaa klikkaamalla.