Strategia

Kuhmon kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Päivitystarvetta tarkastellaan vuosittain ennen talousarvioprosessien alkamista. Talousarvio sisältää strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelman ja mittariston talousarviovuoden osalta. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Uuden strategian laadinta Kuhmolle alkaa 1.6.2017 valtuustoseminaarilla. Päivitetty strategia on tavoitteena saada valtuustokäsittelyyn lokakuussa 2017.

KUHMON KAUPUNKISTRATEGIA (voimassa oleva)

Tavoitekuva

Kuhmon on hyvän arjen ja vapaa-ajan maaseutukaupunki.

Kuhmon strategiset vahvuudet

 1. Metsäklusteri, puutuoteosaaminen ja bioenergia
 2. Kaunis vesi- ja metsäluonto (sata koskea)
 3. Kulttuurikaupunki
 4. Elinvoimainen maaseutu
 5. Peruspalvelut kunnossa
 6. Venäjän läheisyyden tuomat mahdollisuudet

Strategian ja toiminnan painopistealueet tavoitekuvaan pääsemiseksi

 1. Biotalous; lähiruoka, hankinnat, vähähiilisyys
 2. Yritystoiminnan ja investointien kasvu
 3. Toimivat palvelut
 4. Johtaminen ja yhteistyöosaaminen
 5. Oikein mitoitettu henkilöstö, motivaatio, tavoitteellisuus ja osaaminen
 6. Talous tasapainossa