Strategia

Kuhmon kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain. Päivitystarvetta tarkastellaan vuosittain ennen talousarvioprosessien alkamista.

Talousarvio sisältää strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelman ja mittariston talousarviovuoden osalta. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Kuhmon kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2021.

 

Toiminnan painopistealueet sekä strategiset tavoitteet pääset katsomaan sivun oikealla puolella olevasta valikosta ”Strategia”.

 

KUHMON KAUPUNKISTRATEGIA

Kuhmon kaupungin visio

Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa

 

Kuhmon kaupungin missio

Luomme mahdollisuuksia – Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia sekä ajatella isosti

 

Kuhmon kaupungin arvot

Avoimuus
Uudistuminen
Palvelevuus
Yhteisöllisyys
Kestävä kehitys
Yhdenvertaisuus
Luonto- ja kulttuurikeskeisyys
Turvallisuus

 

Strategiset tavoitteet

Kestävä kaupunki
Täyttä elämää keskustassa ja kylissä – hyvinvoivat kuhmolaiset
Inhimillinen kehitys on mahdollista kaikille
Monipuolinen kannattava ja kansainvälinen elinkeinorakenne
Tunnettu ja verkostoitunut kaupunki
Ihmislähtöinen organisaatio ja vetovoimainen työyhteisö