Arkisto ja Kirjaamo

Kuhmon kaupungin keskusarkisto sijaitsee kaupungintalolla. Keskusarkisto vastaanottaa ja säilyttää pitkään ja pysyvästi säilytettävät aineistot, joita ovat esimerkiksi pöytäkirjat.

Arkisto

Arkistotoimen tehtävänä on

  • varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen
  • huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta
  • määritellä asiakirjojen säilytysarvo
  • hävittää tarpeeton aineisto

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuuslaki, henkilötietolaki ja muutamat muut erityislait. Asiakirjojen käytössä noudatetaan yleisten asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita.

Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä ja muita asiakkaita.

Kirjaamo

Kirjaamossa vastaanotetaan ja kirjataan saapuneiksi Kuhmon kaupungille tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjoja voi jättää kirjaamoon toimitettavaksi myös neuvontaan.

Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Kirjaamo hoitaa myös kaupungin julkisia kuulutuksia.