Maaseutupalvelut

 

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä 31.12.2022:
– maidontuotanto                                35 tilaa
– v. 2022 tuotettu maitomäärä  12 672 milj.litraa, 333 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                     4 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    74 tilaa
– muu kotieläintuotanto                      4 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu kevät v. 2023, kunnan käsittelemät:
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus v. 2022: toukokuu
Eläinten hyvinvointikorvaus v. 2022: loppumaksu, kesäkuu
Perus- ja viherryttämistuki v. 2022: loppumaksu 5 %, kesäkuu
Ympäistökorvaus v. 2022: loppumaksu 15 %, kesäkuu
EU-nautapalkkio: loppumaksu, kesäkuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaan. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta ja Kainuun ELY-keskuksesta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2023

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.