Maaseutupalvelut

Viljelijätukikoulutus järjestettiin Teams-etäyhteydellä 29.4.2021.

Tilaisuus tallennettiin ja se on katseltavissa täältä.

Alla tallenteen sisältö:

Maatalouden tuki-info 2021 29.4.2021 Microsoft Teams
Ohjelma:
10.00 Tuki-infon avaus ja käytännön järjestelyt
10:05 Tukivalvonnat, Kemppainen Paavo Kainuun Ely-keskus
10.25 Vuoden 2021 tukihaun tärpit, Kaija Korhonen Puolangan YTA
Lohkoasiat, korvauskelpoisuus ja Vipu-palvelun muutokset
10.50 Ympäristökorvaus, Jari Korhonen Sotkamon YTA
11:10 CAP2027 valmistelun tilanne ja maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus, Markku Karjalainen MTK Pohjois-Suomi
11.30 Tauko
11.50 Neuvo 2020 palvelun hyödyntäminen/käytännön haasteita, Maarit Partanen ja Minna Tanner ProAgria Itä-Suomi
12.10 Luomu ja ympäristösopimukset, Katie Halonen ja Markus Kvist Kainuun Ely-keskus
12.30 Vastauksia esitettyihin kysymyksiin
12.50 Infon yhteenveto

 

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä 31.12.2020:
– maidontuotanto                                40 tilaa
– v. 2019 tuotettu maitomäärä  11,888 milj.litraa, 276 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                     11 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto     66 tilaa
– muu kotieläintuotanto                     5 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu v. 2021, kunnan käsittelemät

Ympäristökorvaus 2021: noin 85 %, marraskuu
Eläinten hyvinvointikorvaus 2021: noin 50 %, marraskuu
Yleinen hehtaarituki 2021: 100 %, joulukuu
Perus- ja viherryttämistuki 2021: noin 95 %, joulukuu
EU:n nautaeläinpalkkio 2021: noin 70 %, joulukuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaan. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta ja Kainuun ELY-keskuksesta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2021

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.