Maaseutupalvelut

 

Vuoden 2020 tukikoulutusmateriaalit:

Tukioikeudet 2020

Korvauskelpoisuus 2020

Vuoden 2019 tukivalvontahavaintoja Kainuussa, Kainuun Ely-keskus

Neuvo 2020 -palvelut ja viljely, ProAgria Itä_Suomi_Maarit Partanen

MTK, ProAgria: koronakirje jäsenille

MTK, ProAgria: maatilan tarkistuslista keväälle 2020

Koulutusvideot 2020

 

Väliaikaista kriisitukea tarjolla maaseudun ja maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille!

Lue lisää:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/uutiset/koronarahoituksen-haku-avautui-nyt-myos-maatilakytkentaisille-ja-maataloustuotteita-jalostaville-seka-alkutuotannon-yrityksille/

Maaseudun yritysten väliaikaiset tuet

 

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä 31.12.2019:
– maidontuotanto                                43 tilaa
– v. 2019 tuotettu maitomäärä  12, 056 milj.litraa, 257 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                    11 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    70 tilaa
– muu kotieläintuotanto                    7 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu v. 2020

Kansalliset kotieläintuet: v. 2019 loppumaksu 25 % ja v. 2020 ennakko 75 %,huhtikuu
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus: v. 2019, 100 %, toukokuu
Luomukorvaus: v. 2019 loppumaksu 15 %, toukokuu
Ympäristökorvaus: v. 2019 loppumaksu 15 %, kesäkuu
Eläinten hyvinvointikorvaus: v. 2019 toinen erä, kesäkuu
Perus- ja viherryttämistuki: v. 2019 loppumaksu 5%, kesäkuu
EU:n nautaeläinpalkkio: v. 2019 toinen erä, kesäkuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaa. Lisätietoja Mavin sivuilta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2020

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.