Maaseutupalvelut

 

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä 31.12.2021:
– maidontuotanto                                38 tilaa
– v. 2021 tuotettu maitomäärä  12 599 milj.litraa, 315 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                     11 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto     66 tilaa
– muu kotieläintuotanto                     5 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu v. 2022, kunnan käsittelemät

Luonnonhaittakorvaus v. 2022: 85 % lokakuu, 15 % joulukuu
Ympäristökorvaus v. 2022: 85 %, marraskuu
Eläinten hyvinvointikorvaus v. 2022: 50 %, marraskuu
Kansalliset peltotuet v. 2022: 100 %, marraskuu
Perus- ja viherryttämistuki v. 2022: 95 %, joulukuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaan. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta ja Kainuun ELY-keskuksesta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2022

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.