Maaseutupalvelut

 

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on vajaat 40 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä 31.12.2023:
– maidontuotanto                                32 tilaa
– v. 2022 tuotettu maitomäärä  12 652 milj.litraa, 351 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                     4 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    70 tilaa
– muu kotieläintuotanto                      4 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu kevät v. 2024, kunnan käsittelemät:
Kansalliset kotieläintuet, huhtikuu
Luonnonhaittakorvaus 5 %, toukokuu
Ympäristökorvaus, 15 %, kesäkuu
Perustulotuki, uudelleenjakotuki, 5 %, kesäkuu
Nuoren viljelijän tuki, 5 %, kesäkuu
Ekojärjestelmätuki 5 %, talviaikainen kasvipeitteisyys 100 %, kesäkuu
EHK, 50 %, kesäkuu
Nautapalkkio, loppumaksu, kesäkuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta ja Kainuun ELY-keskuksesta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2024

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.