Maaseutupalvelut

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

 Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä:
– maidontuotanto                                50 tilaa
– v. 2016 tuotettu maitomäärä n. 12,5, milj.litraa, 229 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                    15 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    61 tilaa
– muu kotieläintuotanto                    8 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2017

Luonnonhaittakorvaus: n. 75%, lokakuu, loppumaksu joulukuu
Luomukorvaus: n. 75 %, lokakuu
Ympäristökorvaus: n. 75 %, marraskuu
Eläintenhyvinvointikorvaus: n. 50%, marraskuu
Perus- ja viherryttämistuki: n. 95%, joulukuu
Nuoren viljelijän tuki (EU): n. 95 %, joulukuu
Kansalliset peltotuet: joulukuu
EU:n nautapalkkio: n. 70 %, joulukuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaa. Lisätietoja Mavin sivuilta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2017

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.