Maaseutupalvelut

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä:
– maidontuotanto                                48 tilaa
– v. 2017 tuotettu maitomäärä n. 12,462 milj.litraa, 244 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                    15 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    63 tilaa
– muu kotieläintuotanto                    8 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018

Luonnonhaittakorvaus noin 85 %, lokakuu, loppumaksu marraskuu
Luonnonmukainen tuotanto noin 85 %, lokakuu
Ympäristökorvaus noin 85 %, marraskuu
Eläinten hyvinvointikorvaus 1. erä, marraskuu
Kansalliset peltotuet, marraskuu
Perus- ja viherryttämistuki noin 95 %, joulukuu
Nuoren viljelijän tuki (EU) noin 95 %, joulukuu
EU:n nautapalkkio 1. erä, joulukuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaa. Lisätietoja Mavin sivuilta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2018

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.