Maaseutupalvelut

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

 Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä:
– maidontuotanto                                48 tilaa
– v. 2017 tuotettu maitomäärä n. 12,462 milj.litraa, 244 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                    15 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    63 tilaa
– muu kotieläintuotanto                    8 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät ja kesä 2018

Kansalliset kotieläintuet: v. 2017 loppumaksu 25 % ja v. 2018 ennakko 75 %, huhtikuu
Luomukorvaus: v. 2017 loppumaksu 15 %, kotieläinkorotus 100 %, toukokuu
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus: v. 2017, 100 %, toukokuu
Ympäristökorvaus: v. 2017 loppumaksu 15 %, kesäkuu
Eläintenhyvinvointikorvaus: v. 2017 loppumaksu 50 %, kesäkuu
Perus- ja viherryttämistuki: v. 2017 loppumaksu 5 %, kesäkuu
Nuoren viljelijän tuki (EU): v. 2017 loppumaksu 5 %, kesäkuu
EU:n nautapalkkio: v. 2017 loppumaksu 30 %, kesäkuu
Teuraskaritsapalkkio: v. 2017, 100 %, kesäkuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaa. Lisätietoja Mavin sivuilta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2018

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.