Maaseutupalvelut

Maataloustoimisto palveluksessasi maatalouden tukiasioissa, sukupolvenvaihdoksissa, maataloudesta luovuttaessa, pienyritystoiminnan aloittamis- ja kehittämistoiminnassa, hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, kylätoiminta-asioissa


Yleistietoa Kuhmon maaseudusta

Maa- ja metsätalouden sekä niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen merkitys Kuhmon taloudelle on huomattava. Perinteisessä maataloudessa työskentelee noin 200 henkeä. Maatilojen keskipeltoala on n. 30 ha.
Maaseudun muun yritystoiminnan tärkeimmät toimialat ovat puunkorjuu, matkailu, kuljetustoiminta, kalan jatkojalostus.

Aktiivitilojen määrä:
– maidontuotanto                                47 tilaa
– v. 2018 tuotettu maitomäärä n. 12, 265 milj.litraa, 256 000 litraa/maitotila
– lihantuotanto                                    11 tilaa
– kasvinviljely, puutarhatuotanto    66 tilaa
– muu kotieläintuotanto                    7 tilaa

 

Tavoitteellinen maksuaikataulu v.2019

Luonnonhaittakorvaus: 85 %, 3.10 alkaen
Luomukorvaus: 85 %, 3.10 alkaen
Ympäristökorvaus: 85 %, marraskuu
Eläinten hyvinvointikorvaus: 1. erä, joulukuu
Kansalliset peltotuet: joulukuu
Perus- ja viherryttämistuki: n. 95 %, joulukuu
EU:n nautapalkkio: n. 70 %, joulukuu

 

Maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki

Maatalouden investointitukea ja nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain valintamenettelyn jälkeen. Tukea haetaan sähköisesti. Myös paperilomakkeita otetaan vastaa. Lisätietoja Mavin sivuilta.

 

Kuhmon kaupungin maatilatalouden kehittämisavustukset v. 2019

Avustusta maksetaan maaseutuyritysten sukupolvenvaihdosten selvittelyyn (75%, enintään 375 euroa) ja tuotannon esiselvityksiin (50 %, enintään 250 euroa).

Maksullinen lomittaja-apu 120 tuntia: korvataan puolet voimassa olevasta tuntihinnasta.