Osaajia Kuhmon yrityksille (OSKU) -hanke

 

Osaajia Kuhmon yrityksille (OSKU)- hankkeessa (S30376) parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta Kuhmossa kehittämällä työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen tunnistamista, yritysten rekrytointikäytäntöjä ja työhön sekä työpaikkaan perehdyttämisvalmiuksia. Uusien kuhmolaisten asettautumista nopeutetaan ja viihtymistä parannetaan kehittämällä kaupungin asettautumisprosessia ja -palveluja sekä ohjausta näihin eri palveluihin. Myös yhteistyötä kaupungin ja eri palveluja tuottavien toimijoiden välillä kehitetään sujuvammaksi. Hankkeessa työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen luodaan Taitotehtaan yhteyteen ammatillista koulutusta täydentämään monipuolisia koulutuspolkuja täsmättynä yrityksissä tunnistettuihin työtehtäviin ja osaamistarpeisiin.

Hankkeen toimenpiteinä yrityksille hankitaan koulutusta tunnistaa työpaikan erilaiset osaamiset ja rekrytointitarpeet, hyödyntää erilaisia koulutus- ja rekrytointikanavia sekä oppia uusia perehdyttämiskäytäntöjä. Kuhmon kaupungille laaditaan asettautumisprosessi ja luodaan siihen tarvittavat palvelut ja ohjeet. Erilaisista lähtökohdista tuleville työnhakijoille luodaan tarpeeseen perustuvia osaamispolkuja, joilla he pystyvät hankkimaan tarvittavan osaamisen yrityksen osaajaksi. Hankkeessa tavoite on myös kehittää yritysten välistä yhteistyötä yhdessä sekä oppilaitoksien kanssa työssäoppimispaikkoina ja opinnäytetöiden mahdollisuuksina.

 

Hankkeen työpaketit ovat:

TP1: Osaamisen lisääminen – Tulevaisuuden työnantaja

TP2: Kotouttamisprosessin ja -palvelujen kehittäminen

TP3: Tulevaisuuden uudet työntekijät – uudistuva työelämä

TP4: Viestintä

 

Hankkeen tuloksena yritysten osaamistarpeet tunnistetaan, rekrytointiprosessi tehostuu ja yritykset saavat osaavia työntekijöitä, jotka viihtyvät työssään ja työpaikalla. Työnhakijoille tulee vaihtoehtoisia tapoja hankkia tarvittava osaaminen työtehtäviin ja työn saanti helpottuu. Taitotehtaan toimintamallista tulee Kuhmossa vetovoimatekijä ja se kehittyy sekä leviää maakuntaan ja sen ympärille. Kuhmon kaupunki saa uusia pysyviä asukkaita sekä yrityksiä alueelleen ja kaupungin veto- ja pitovoima vahvistuvat.

 

Päätoteuttajana on Kuhmon kaupunki ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 222 187 € ja toteutusaika on 01.12.2023 – 30.11.2025.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö
Anne Huotari
puh. 040 612 4835
anne.huotari@kuhmo.fi

 

 

Euroopan unionin logoElinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus