Maastopyöräilyreitti -hanke


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hanketukea Euroopan maaseuturahastosta 2023-2027 Maastopyöräilyreitti -hankkeellemme.

Kuva: Investointihanke kohdistuu karttaan ympyröidyille alueille, olemassa oleville poluille.

Kuhmossa  maastopyöräilymatkailu on lisääntymässä ja tätä varten on tarpeellista parantaa olemassa olevaa infraa vastaamaan kysyntää. Hanketuen investointikohteet sijoittuvat keskustan lähituntumaan ns. Hepokankaan lenkille ja Jämäksen alueelle, joissa on jo olemassa valmiita latureittejä ja maastopolkuja.

Reitistön polkujen kohentamisella ja kunnostamisella mahdollistetaan alueen käyttö myös maastopyöräilijöille. Olemassa olevat nuotio- ja taukopaikat säilyvät ennallaan. Alueet soveltuvat hyvin päiväretkeilyyn.

Maastopyöräilyreitti -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 112 408 €, josta hanketuen osuus on 73 065,20 €.

Hanke on toteutettava kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Rahoittajat: