Sisäliikunta

Liikuntasaleissa voi harrastaa mm.
sählyä ja futsalia (Oppimiskeskuksen ja Tuupalan alakoulun salit)
lento- ja koripalloa (Rajakadun, Oppimiskeskuksen ja Tuupalan alakoulun salit)
sulkapalloa (Rajakadun sali)
tanssia, jumppaa, voimistelua (Tuupalan ala- ja yläkoulun salit)
juoksumatto on käytettävissä Rajakadun liikuntasalin katsomotasanteella ja mm. hyppypatjat Tuupalan alakoulun salissa.

Kuntosali on Kalevalan liikuntakeskuksessa. Kuntosalin avaimen voi ostaa kaupungin neuvonnasta.
Urheilukeskuksen kuntosalilla on käytössä vapaat painot. Sali on avoimessa käytössä urheilukeskuksen aukioloaikoina.

Liikuntasalit

Talvikaudella liikuntasaleihin on haettavissa tilapäisiä tai vakituisia vuoroja vapaille ajankohdille. Vapaat ajankohdat löydät katsomalla salikohtaisia vuoroja. Yksittäisiä vapaita palloiluvuoroja voi ostaa kaupungintalon neuvonnasta. Vuorojen käyttäjillä on vastuu noudattaa vallitsevia viranomaisten koronaohjeita. Niistä tiedotetaan vuoron haltijaa salivuorojen osoittamisen yhteydessä.

Vapaille salivuoroille haettavat vuorohakemukset on toimitettava talvikaudella 7 päivää ennen vuoron ajankohtaa joko toimittamalla se kaupungintalolle tai lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen vapaa.aika@kuhmo.fi. Hakemuslomake ohessa.

Tilapäisiä salivuoroja myönnetään 31.8.2020 jälkeen.

 

SALIVUOROT 17.8.2020 – 30.5.2021

Tuupala puukoulun liikuntasali

Oppimiskeskuksen liikuntasali

Rajakadun liikuntasali

Tuupala kivikoulun liikuntasali

 

Harrastetilojen hinnasto:

Kuhmon kaupungin varattavat tilat ja maksut  (Päätös khall § 170 24.6.2020.)

 

Liikuntatilojen käyttö- ja hinnoitteluperiaatteet

Alle 18-vuotiaiden lasten- ja nuorten ohjatusta toiminnasta ja junioriturnauksista ei peritä käyttömaksuja ulkoliikuntaliikuntapaikoista, liikuntasaleista ja harrastetiloista.

Liikuntaseura, joka kuuluu valtakunnalliseen lajiliittoon tai on Kainuun liikunnan jäsen on vapautettu liikuntasalimaksuista. Järjestöllä ei ole oikeus periä tässä tapauksessa jäsenistöltään ohjaus- tai käyttövuoromaksua.

Kaupallisesta toiminnasta peritään hinnoittelun mukainen taksa. Lähtökohtaisesti, mikäli yhdistys tai yritys perii ohjauksesta maksua, peritään toiminnasta hinnoittelun mukainen maksu. Kun kyseessä on kaupallinen ja säännöllinen alle 18-vuotiaiden lasten- ja nuorten ohjattu toiminta, kaupunki alentaa käyttömaksua 50%:a.

Yksityisten henkilöiden, työnantajien tai yritysten henkilöstön liikuntavuoroista peritään hinnoittelun mukainen maksu.

Muita periaatteita

Vastuuhenkilö

Jokaisella ryhmällä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa käyttövuorollaan järjestyksen pidosta ja sääntöjen noudattamisesta. Mikäli vastuuhenkilöä ei ole erikseen nimetty, varauksen tekijä on vastuussa tilan käytöstä. Mikäli välineitä tai paikkoja tahallisesti rikotaan tai sotketaan, peritään käyttövuoron haltijalta täysimääräinen korvaus. Seurauksena voi olla myös käyttövuoron menetys määräajaksi tai törkeässä tapauksessa kokonaan.

Siivous

Tilan käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tilan siisteydestä. Tila on jätettävä samaan kuntoon kuin se oli käyttöönottohetkellä. Kokous-ja neuvottelutilojen sekä liikuntatilojenvuokriin sisältyy perussiivous. Mikäli tilan siisteys ei ole asianmukainen, laskutetaan tilojen siivouksesta siihen käytetyn tuntimäärän mukaisesti.

Liikuntavälineet

Liikuntaryhmät laittavat tarvitsemansa verkot, reunat, maalit yms. paikoilleen ja poistavat ne käytön jälkeen, mikäli seuraava ryhmä ei käytä samoja varusteita. Pallot, matot yms. liikuntavälineet on laitettava käytön jälkeen varastoon. Käyttäjät huolehtivat varastojen yleisestä siisteydestä.

Muut palvelut

Tiloissa tarvittavista erillisjärjestelyistä, kuten tuolien tai suojamatonlaittamisesta saliin, peritään korvaus työtuntien mukaan. Pianon ja äänentoistolaitteiden sekä muiden av-laitteiden kuljettamisesta sekä av-laitteiden käyttöopastuksesta peritään erilliskorvaus.

(khall 24.6.2020 § 170)