Sisäliikunta liikuntasalit

Liikuntasaleissa voi harrastaa mm.

  • Sähly ja futsal: Oppimiskeskuksen ja Tuupalan puukoulun salit
  • Lento- ja koripallo: Rajakadun, Oppimiskeskuksen ja Tuupalan puukoulun salit
  • Sulkapallo: Oppimiskeskuksen sali kaksi kenttää (syksystä 2023 alkaen), Rajakadun sali kaksi kenttää
  • Tanssi, jumppa, voimistelu: Tuupalan puu- ja kivikoulun salit, Piilolan sali, Rajakadun sali, Oppimiskeskus
  • Jooga ja kehonhuolto: Piilolan sali, Rajakadun sali, Oppimiskeskus, max. 10 hlön ryhmissä Tuupalan puukoulun eskariaula
  • Pingis ja Body pump: Piilolan sali
  • Rullattava juoksualusta: Rajakadun liikuntasalin katsomotasanteella yläkerrassa
  • Hyppypatjat ja telinevoimistelu: Tuupalan puukoulun sali
  • Kuntosali: Kalevalan liikuntakeskuksessa. Sähköavaimen voi ostaa kaupungintalon neuvonnasta tai uimahallilta. Urheilukeskuksen kuntosalilla on käytössä vapaat painot. Sähköavaimen voi ostaa kaupungintalon neuvonnasta tai uimahallilta.

Liikuntasalit

Liikuntasalien säännölliset käyttövuorot kaudelle 2023 – 2024 on myönnetty 6.7.2023.

Talvikaudella liikuntasaleihin on varattavissa tilapäisiä tai vakituisia vuoroja vapaille ajankohdille. Vapaat ajankohdat löydät katsomalla salikohtaisia vuoroja. Yksittäisiä vapaita käyttövuoroja voi ostaa verkkokaupastamme tai tiedustella asiakaspalvelustamme p. 08 6155521.

Vuorojen käyttäjillä on vastuu noudattaa kaupunginhallituksen § 170 24.6.2020 ja elinvoimavaliokunnan § 24 23.2.2022 päätöksiä.

Vapaille salivuoroille haettavat vakituiset- tai tapahtumavuorohakemukset on toimitettava 7 päivää ennen vuoron alkamisajankohtaa joko toimittamalla se kaupungintalolle tai lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen paivi.kyllonen@kuhmo.fi. Hakemuslomake ohessa.

Salivuorot 7.8.2023 – 31.5.2024

Oppimiskeskuksen liikuntasali

Rajakadun liikuntasali

Piilolan koulun liikuntasali

Tuupalan kivikoulun liikuntasali

Tuupala puukoulun liikuntasali

Tuupalan puukoulun eskariaula

Harrastetilojen hinnasto:

Kuhmon kaupungin varattavat tilat ja maksut  (Päätös Elinvval § 24 23.2.2022)

Liikuntatilojen käyttö- ja hinnoitteluperiaatteet

Alle 18-vuotiaiden lasten- ja nuorten ohjatusta toiminnasta ja junioriturnauksista ei peritä käyttömaksuja ulkoliikuntaliikuntapaikoista, liikuntasaleista ja harrastetiloista.

Liikuntaseura, joka kuuluu valtakunnalliseen lajiliittoon tai on Kainuun liikunnan jäsen on vapautettu liikuntasalimaksuista. Järjestöllä ei ole oikeus periä tässä tapauksessa jäsenistöltään ohjaus- tai käyttövuoromaksua.

Kaupallisesta toiminnasta peritään hinnoittelun mukainen taksa. Lähtökohtaisesti, mikäli yhdistys tai yritys perii ohjauksesta maksua, peritään toiminnasta hinnoittelun mukainen maksu. Kun kyseessä on kaupallinen ja säännöllinen alle 18-vuotiaiden lasten- ja nuorten ohjattu toiminta, kaupunki alentaa käyttömaksua 50%:a.

Yksityisten henkilöiden, työnantajien tai yritysten henkilöstön liikuntavuoroista peritään hinnoittelun mukainen maksu.

Muita periaatteita

Vastuuhenkilö

Jokaisella ryhmällä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa käyttövuorollaan järjestyksen pidosta ja sääntöjen noudattamisesta. Mikäli vastuuhenkilöä ei ole erikseen nimetty, varauksen tekijä on vastuussa tilan käytöstä. Mikäli välineitä tai paikkoja tahallisesti rikotaan tai sotketaan, peritään käyttövuoron haltijalta täysimääräinen korvaus. Seurauksena voi olla myös käyttövuoron menetys määräajaksi tai törkeässä tapauksessa kokonaan.

Siivous

Tilan käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tilan siisteydestä. Tila on jätettävä samaan kuntoon kuin se oli käyttöönottohetkellä. Kokous-ja neuvottelutilojen sekä liikuntatilojenvuokriin sisältyy perussiivous. Mikäli tilan siisteys ei ole asianmukainen, laskutetaan tilojen siivouksesta siihen käytetyn tuntimäärän mukaisesti.

Liikuntavälineet

Liikuntaryhmät laittavat tarvitsemansa verkot, reunat, maalit yms. paikoilleen ja poistavat ne käytön jälkeen, mikäli seuraava ryhmä ei käytä samoja varusteita. Pallot, matot yms. liikuntavälineet on laitettava käytön jälkeen varastoon. Käyttäjät huolehtivat varastojen yleisestä siisteydestä.

Muut palvelut

Tiloissa tarvittavista erillisjärjestelyistä, kuten tuolien tai suojamatonlaittamisesta saliin, peritään korvaus työtuntien mukaan. Pianon ja äänentoistolaitteiden sekä muiden av-laitteiden kuljettamisesta sekä av-laitteiden käyttöopastuksesta peritään erilliskorvaus.

(khall 24.6.2020 § 170)