Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös sisältää myös kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen. Osavuosikatsauksissa tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä toimintasuunnitelman toteuma-astetta.

Kuhmon kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen viimeistään maalis- huhtikuun vaihteessa ja kaupunginvaltuusto toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta laatii tarkastuskertomuksen ennen valtuustokäsittelyä.

Kuhmon kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT JHTT Antti Kääriäinen.

Osavuosikatsaukset laaditaan kolmannesvuosittain (30.4. ja 30.8.). Osavuosikatsaukset ovat osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää.