Energianeuvontaa ja energiansäästövinkkejä

Linkkejä energiansäästövinkkeihin ja yhteystietoja energianeuvojiin. Tietoa pientalojen perusparannuksiin ja lämmitysjärjestelmien vaihtoon liittyvistä avustuksista.

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

ARA voi myöntää avustusta vuosina 2022-2023 asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Voit saada tukea, vaikka Kuhmossa ei vielä ole käytössä matalalämpöistä verkkoa.

Hakemukseen tarvitaan kaukolämpöverkon haltijan selvitys siitä, että kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä. Kuhmon VesiEnergia Oy antaa tällaisen puoltavan lausunnon avustusta hakevalle.

Huomaathan, että avustusta on haettava ennen töiden aloittamista.

Tutustu huolellisesti avustukseen ja hakuohjeisiin ARA:n sivuilla

 

***

Pientalojen lämmitysmuodon vaihtaminen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi on usein taloudellisesti perusteltua. Öljylämmityksestä pois siirtyminen pienentää samalla merkittävästi pientalon päästöjä. Pientalojen omistajia tuetaan energiatehokkuuden parantamisessa ja lämmitysjärjestelmän saneeraushankkeissa kolmella vaihtoehtoisella tuella:

  1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Lisätietoja ARA:n verkkosivuilla.
  1. Valtionavustus ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen uusiutuvilla lämmitysmuodoilla. Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla.
  1. Verotuksen kotitalousvähennys: öljylämmityksestä luopumisessa maksimituki 3 500 €/hlö, muissa asunnon perusparannus- ja kunnostustöissä 2 250 €/hlö. Lisätietoja osoitteessa vero.fi-sivustolla.

Yhteen remonttiin voi saada vain yhdenlaista tukea. Koska tukien ehdoissa on eroja, ennen tuen hakemista kannattaa selvittää eri tukien sopivuus ja määrä oman kiinteistön kohdalla.

  • Monipuolista energianeuvontaa, myös lämmitysmuodoista ja niiden vaihtamisesta löytyy Motivan sivuilta.
  • Nopeasti vaikuttavia energiansäästökeinoja kotiin ja liikenteeseen Motivan sivuilla.

***

Motivan energianeuvoja. Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista lähellä sinua. Neuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, taloyhtiöt, kunnat ja pk-yritykset.

Pohjois-Suomen kuluttajien energianeuvonta

Puhelimitse: maanantaisin klo 9-15 numerosta 044 971 3681
Sähköpostitse: energianeuvonta@feasib.com

Neuvonnan järjestäjä: Feasib Consulting

Yritysten ja kuntien neuvonta:
Markus Latvala, markus.latvala@feasib.com, puh. 040 149 7541

***

Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.

Tutustu Astetta alemmas -kampanjan energiansäästövinkkeihin: astettaalemmas.fi

***

Voit saada verotuksessa vähennyksen suurten sähkökulujen perusteella. Lue sähkövähennyksestä vero.fi-sivuilta.

***

Kuhmon kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017-2025.

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Lue lisää energiatehokkuussopimuksesta