Parantaminen ja rakentaminen

Yksityisteiden parantamis-/rakentamishankkeet

Yksityisen tien parantamiseen voidaan myöntää avustusta valtion varoista ja kaupungin varoista.

Kaupunginavustuksen ehtona on, että hankkeelle on myönnetty valtionavustus ja talousarvioon on hyväksytty määräraha hanketta varten.  Valtionavustuksen hakemisesta lisätietoa ELY-keskuksesta.

Rakentamis-/parantamishankkeen tiekunta voi antaa sopimuksella kaupungin tehtäväksi.