Asiointiliikenne

Asiointiliikenne kouluaikaan

Kuhmon kaupungin palvelu- ja asiointiliikenne on joukkoliikennettä täydentävää, kaikille avointa liikennettä taajaman ulkopuolella. Kuhmossa koulukuljetukset ovat muodostaneet perinteisesti laajan asiointiliikenneverkon. Tämä kunnan oma palveluliikenne palvelee asiointitarpeita  koulukuljetuksien yhteydessä.

Aikatauluja ja reittejä voi kysyä suoraan liikennöitsijöiltä ja kuljetussuunnittelusta. Auto poikkeaa kutsusta tai pyynnöstä hakemaan ja viemään asiakkaan kotoa/kotiin, mikäli se aikataulun huomioon ottaen on mahdollista. Autonkuljettajan kanssa on sovittava paikka, mistä asiakas on lähdössä kotimatkalle ja mihin kuljetusvuoroon.

Ma-Pe  Lentiiran suunta

Ma-Pe Iivantiiran suunta

Keskiviikkoisin Vepsän suunta

Torstaisin Jonkeri, Lauvus ja Rasti

Perjantaisin Juonto, Kortejärvi