Kontion koulujen alueen asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista Kontion koulun alueen tuleva maankäyttö.

Vireilletulo 1.6.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2021