Kontion koulujen alueen asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista Kontion koulun alueen tuleva maankäyttö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6.2021

Kaavaluonnos kartta

Kaavaselostus

Kaupunki- ja maisemakuvaselvitys

Palautevastineet OAS