Vireillä oleva kaavahankkeet

Kaavoitus ohjaa kaupungin maankäyttöä, toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja mahdollistaa ympäristön muutosten hallinnan. Kaavoituksella voidaan luoda edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja edistää kestävää kehitystä.

Yleis- ja asemakaavat käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavoja valmisteltaessa asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on kaavaprosessin aikana mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Näillä sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista kaavahankkeista.