Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavanmuutos tontti nro:t 1 ja 2

Sormulan teollisuusalueen korttelin 658 asemakaavanmuutos tontti nro:t 1 ja 2

Kuulutus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta.

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma

Asemakaavakartta

Kaavaselostus