Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä viiteryhmien kanssa kaupungin strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisen organisaation tehokkaan työskentelyn edellytyksistä, työn tuloksellisuuden seurannasta, kaupungin kehityksestä ja edunvalvonnasta.

 

Kaupunginhallituksen jäseniä on enintään 9. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.6.2023-31.5.2025.

Kaupunginhallitus

Heikki Huotari (Kesk.) puheenjohtaja
Tuomas Huotari (PS) I. varapuheenjohtaja
Eija Komulainen (Kesk.) II. varapuheenjohtaja
Aino Jaakkola (SDP)
Kari Juntunen (PS)
Minna Karjalainen (Kok.)
Timo Klemetti (PS)
Jorma Kyllönen (Kesk.)
Seija Lukkarinen (Kesk.)