Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin strategisesta johtamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä viiteryhmien kanssa kaupungin strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisen organisaation tehokkaan työskentelyn edellytyksistä, työn tuloksellisuuden seurannasta, kaupungin kehityksestä ja edunvalvonnasta.

 

Kaupunginhallituksen jäseniä on enintään 10. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita myös muita kuin valtuutettuja ja varavaltuutettuja.  Kaupunginhallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Kuhmon kaupunginhallitus 5.6.2019 – 31.5.2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anneli Kinnunen
markkinointijohtaja, työterveyshoitaja
050 3281 370
annelikin1@gmail.com
 

 

Rauha Määttä
sosiaalikasvattaja, diakoni
040 0817 189
rauhasmaatta@gmail.com

 

Kaupunginhallituksen I varapj.
Kari Nikulainen
rovasti
040 5456 184
kari.nikulainen45@icloud.com
 

Aimo Tervamäki
erätarkastaja, evp.
0400 385 613
aimo.tervamaki@gmail.com

Kaupunginhallituksen II varapj.
Pekka Heikkinen
metsätalousteknikko
040 0296 513
pekka.heikkinen@kainuu.fi
 

Paavo Mäntymäki
talouspäällikkö
044 2790 442
paavo.mantymaki@outlook.com

Maija Inget
erityisluokanopettaja
040 5692 042
maija.inget@hotmail.com
Maila Juntunen
oikeusapusiht., eläkeläinen
050 328 2650
juntunenmaila@gmail.com
Timo Klemetti
yrittäjä
050 3233 753
timo.klemetti@elton.fi
Ilmo Komulainen
yrittäjä
0400 384 985
ilmo.komulainen@luukku.com
Eija Komulainen
maatalousyrittäjä
040 5332 605
eija.komulainen@kuhmo.net
Sirpa Pääkkönen
myyjä
040 0898 782
sirpa.paakkonen10@gmail.com
Arto Malinen
maanviljelijä
050 5315 422
arto.malinen58@gmail.com
Teuvo Seppänen
maanviljelijä, eläkeläinen
050 5378 216
teuvo.seppanen@kuhmo.net
Timo Piirainen
lvi-asentaja
044 2390 634
timopii87@gmail.com
Unto Kyllönen
nosturinkuljettaja
0400 283 545
tukkiunto@gmail.com
Matti Pääkkönen
tiemestari
044 3482 003
mattipaakkonen48@gmail.com
Eino Kähkönen
metsätalousyrittäjä
040 5362 317
eino.p.kahkonen@gmail.com
Marja-Stiina Suihko
filosofian maisteri,
050 0451 854
marjastiinasuihko@gmail.com
Mari Heikura

040 7543 579
mari.heikura@gmail.com