Kuhmon puinen sote-asema

Kuhmon kaupungille on myönnetty harkinnanvarainen valtionavustus ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman (2016 - 2022) Kasvua ja kehitystä –puusta tukiohjelmasta.

Kuhmon kaupungilla on halu rakentaa puinen sote-asema, jossa voidaan hyödyntää myös hybridirakentamista (betoni-puu) ja hyödyntää kainuulaisten yritysten osaamista. Tavoitteena on kehittää hankintamalli, joka poikkeaa perinteisestä rakennushankkeesta sekä rakentaa lokaalimalli ja -verkosto. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 298 000 ja ympäristöministeriön harkinnanvarainen valtionavustus 119 200 euroa.

Tavoitteet kootusti

1. Rakentaa paras mahdollinen soteasema kaupungille. Kustannus, laatu, käyttäjät ja aikataulu.
2. Rakentaa verkosto Kuhmoon sote-aseman toteuttamiseksi.
3. Luoda valmis sopimusmalli IPT- pohjaisella hankkeen kehittämiselle ja toteuttamiselle julkiseen rakentamiseen.
4. Kehittää ja toteuttaa modulaarinen ja muuntojoustava rakennusjärjestelmä sote-rakentamiseen
5. Huomioida Kuhmon kaupungin strategia. Edistää puurakentamista.
6. Viestiä saadut tulokset (sopimusmalli, toteutustapa, rakennus) mahdollisimman laajalle.
7. Luoda alusta, joka skaalautuu ja on aidosti käytettävissä tulevissa hankkeissa yli yritys ja kuntarajojen.
8. Kasvattaa kumuloituvaa tietoa rakentamisesta (kustannus, aika, työsuoritteet) ja julkaista se ei salaisin osin.

Työssä käytetään avainresurssina konkreettista sote-asema -rakennushanketta. Kehitystyöpanos pyritään käyttämään sellaisenaan todellisen hankkeen toteutukseen ja suurelta osin työpanos menee päällekkäin rakennushankkeen toteuttamisen kanssa.

Hanketta rahoittaa