Maaseutuhallinto

Sotkamon yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta alueella Sotkamo, Kajaani ja Kuhmo.

Tärkeimmät tehtävät:
– maataloustukiasioiden neuvonta, koulutus, hakemusten vastaanottaminen, käsittely, hallinnollinen valvonta, maksatuksien valmistelu ja maksamispäätösten tekeminen
— eläinrekisterin ylläpito
– riistavahinkojen arviointi ja käsittely, hukkakauran seurantaan liittyvät tehtävät