Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on aloittanut Kuhmossa 1.10.2012. Etsivän tehtävänä on tavoittaa kuhmolaisia 16-29 -vuotiaita tukea tarvitsevia nuoria, auttaa heitä itse tai ohjata nuori hänen tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin, mikä edistää hänen kasvuaan ja kehitystään sekä sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heidät sellaisten palveluiden ja tuen piiriin, jolla edistetään heidän kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Ilmoituksen nuoresta etsivälle nuorisotyölle voivat tehdä koulut, oppilaitokset, puolustusvoimat, huoltajat tai muut nuoren tuntevat henkilöt, joilla on huoli nuoren elämäntilanteesta. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

 

Täältä löydät etsivä nuorisotyöntekijän