Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyö tavoittelee kuhmolaisia 16–29 -vuotiaita tukea tarvitsevia nuoria, auttaa heitä itse tai ohjata nuori hänen tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin, mikä edistää hänen kasvuaan ja kehitystään sekä sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja ohjata heidät sellaisten palveluiden ja tuen piiriin, jolla edistetään heidän kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen tai työmarkkinoille.

 

Miten nuori pääsee etsivän asiakkaaksi

Ilmoituksen nuoresta etsivälle nuorisotyölle voivat tehdä koulut, oppilaitokset, puolustusvoimat, huoltajat tai muut nuoren tuntevat henkilöt, joilla on huoli nuoren elämäntilanteesta. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivä nuorisotyötä on Kuhmossa tehty 1.10.2012 alkaen.

 

 

Etsivä nuorisotyöntekijä löytyy
Kuhmon Oppimiskeskukselta
punaisen pisteen osoittamasta paikasta.

 

 

 

Chat -toiminta

Keskiviikkoisin etsivän tavoittaa Kainuu Chatin kautta, voit tulla jutteleen nimettömästi asioista jotka painaa mieltäsi tai, tarvitset juttu kaveria. Tule juttelemaan!