Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on tanssin perustaitojen omaksuminen.

Alle kouluikäisenä oppilaan on mahdollista osallistua varhaisiän tanssiopintoihin, jotka valmistavat lasta tanssin harrastamiseen.
Musiikkiopiston opetusaineina ovat pääasiassa nykytanssi ja jazztanssi. Näiden lisäksi opetettavia lajeja ovat lastentanssi, baletti, akrobatia ja sirkustelu

Lyhytkursseina järjestetään muidenkin tanssilajien opetusta, kuten katutanssi, showtanssi ja terapeuttinen tanssi.