Vesihuolto

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminnallisena ajatuksena on puhtaan talousveden tuottaminen vesihuoltolaitoksen asiakkaille turvallisesti ja järkevin kustannuksin, sekä jätevesien puhdistaminen viranomaisten asettamien normien mukaisesti.

Sähköiset asiointipalvelut

OMISTAJANVAIHTO ILMOITUS
Sähköinen lomake kiinteistön omistajanvaihdon ilmoittamiseen Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitokselle ja vesilaskutukseen.

VUOKRALAISEN LASKUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Sähköinen lomake vesilaskutuksen siirtämiseen vuokralaiselta kiinteistön omistajalle.

ONLINE
Online -palvelussa vesihuoltolaitoksen asiakas voi antaa vesimittarilukemansa ja seurata omaa vedenkulutustaan. Palvelussa voi myös tarkastaa ja muuttaa omia yhteystietoja sekä selailla aikaisempia laskuja.

PALVELUTIEDOTE
Palvelutiedotteiden käyttöönottamisella asukkaat voivat tilata ilman rekisteröitymistä omaa kiinteistöään tai taloyhtiötään koskevat mm. vedentoimitusta koskevat tiedotteet matkapuhelimeensa ja/tai sähköpostiinsa. Opastus käyttönotosta tämän linkin takana.

Häiriötilanne -kartalla näkyy alueet, joille on tulossa vedentoimituksen katkoja.

Puhtaan veden toimittaminen

Kaupungin vesilaitos toimittaa asiakkailleen ainoastaan pohjavettä. Keskustan alueen vesi pumpataan Hetesuon, Siikalahden ja Tönälän vedenottamoista. Lisäksi viidellä kylällä on vesihuoltolaitoksen verkostoja ( Lentiira, Koskenmäki, Niva, Vartius ja Jämäs).

Jätevesien käsittely

Kiinteistöjen jätevedet johdetaan viemäreitä myöten jätevedenpuhdistamolle. Viemäröintiä on keskusta alueen lisäksi Haatajankylällä, Siikalahdessa, Kuhmoniemellä, Vartiuksessa ja Jämäksessä. Lisäksi Jämaksen alueen viemäriverkostoa ollaan laajentamassa.

Pytty -kampanjan sivustolla kerrotaan hauskasti ja selkeästi siitä, miten oikealla tavalla toimimalla on mahdollisuus estää  viemäreiden tukkeutumista ja vähentää vaarallisten aineiden kulkeutumista kuormittamaan vesistöjä ja jätevedenpuhdistamoa.

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon.

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (119/2011) mukaisesti Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin.

Uuden kiinteistön mahdollisuudesta liittyä verkostoon on sovittava hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Kiinteistön omistajan vaihtuminen

Kiinteistön omistajan vaihtuessa on vesilaskutukseen ilmoitettava uuden omistajan tiedot ja vesimittarilukema päivältä, josta alkaen vesilaskutus siirretään uudelle omistajalle. Ilmoituksen perusteella vesihuoltolaitos tekee kiinteistölle uuden liittymis- ja käyttösopimuksen, joka lähetetään uudelle omistajalle allekirjoitettavaksi.