Vesihuolto

Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminnallisena ajatuksena on puhtaan talousveden tuottaminen vesihuoltolaitoksen asiakkaille turvallisesti ja järkevin kustannuksin, sekä jätevesien puhdistaminen viranomaisten asettamien normien mukaisesti.

Koronavirus ja vesihuolto

Sähköiset asiointipalvelut

OMISTAJANVAIHTO ILMOITUS
Sähköinen lomake kiinteistön omistajanvaihdon ilmoittamiseen Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitokselle ja vesilaskutukseen.

VUOKRALAISEN LASKUTUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Sähköinen lomake vesilaskutuksen siirtämiseen vuokralaiselta kiinteistön omistajalle.

VESIMITTARILUKEMAN ILMOITUS
Vesimittarimittari lukeman voi ilmoittaa luotettavasti myös ilman erillistä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Palveluun tunnistaudutaan mittarinumeron ja kulutuspisteen tunnuksen perusteella, jotka löytyvät laskulta tai kerran vuodessa lähetetystä itseluentalomakkeesta.

ONLINE
Online -palvelussa vesihuoltolaitoksen sopimussuhteessa oleva asiakas voi antaa vesimittarilukemansa ja seurata omaa vedenkulutustaan. Palvelussa voi myös tarkastaa ja muuttaa omia yhteystietoja sekä selailla aikaisempia laskuja.

PALVELUTIEDOTE
Palvelutiedotteiden käyttöönottamisella kaikki vesihuollon käyttäjät voivat tilata ilman rekisteröitymistä omaa kiinteistöään tai taloyhtiötään koskevat mm. vedentoimitusta koskevat tiedotteet matkapuhelimeensa ja/tai sähköpostiinsa. Opastus käyttönotosta tämän linkin takana.

Häiriötilanne -kartalla näkyy alueet, joille on tulossa vedentoimituksen katkoja.

Puhtaan veden toimittaminen

Kaupungin vesilaitos toimittaa asiakkailleen ainoastaan pohjavettä. Hyvälaatuista pohjavettä saadaan 1. luokan pohjavesialueilta, joita on taajaman läheisyydessä ja kylien verkostojen alueella. Keskustan alueen vesi pumpataan Hetesuon, Siikalahden ja Tönälän vedenottamoista. Lisäksi viidellä kylällä on vesihuoltolaitoksen verkostoja ( Lentiira, Koskenmäki, Niva, Vartius ja Jämäs).

Ympäristöhallinto on julkaissut Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet, joissa on ohjeistusta erilaisille toimijoille pohjavesialueilla toimimisesta.

Jätevesien käsittely

Kiinteistöjen jätevedet johdetaan viemäreitä myöten jätevedenpuhdistamolle. Viemäröintiä on keskusta alueen lisäksi Haatajankylällä, Siikalahdessa, Kuhmoniemellä, Vartiuksessa ja Jämäksessä.

Pytty -kampanjan sivustolla kerrotaan hauskasti ja selkeästi siitä, miten oikealla tavalla toimimalla on mahdollisuus estää  viemäreiden tukkeutumista ja vähentää vaarallisten aineiden kulkeutumista kuormittamaan vesistöjä ja jätevedenpuhdistamoa.

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon.

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (119/2011) mukaisesti Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin.

Uuden kiinteistön mahdollisuudesta liittyä verkostoon on sovittava hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Kiinteistön omistajan vaihtuminen

Kiinteistön omistajan vaihtuessa on vesilaskutukseen ilmoitettava uuden omistajan tiedot ja vesimittarilukema päivältä, josta alkaen vesilaskutus siirretään uudelle omistajalle. Ilmoituksen perusteella vesihuoltolaitos tekee kiinteistölle uuden liittymis- ja käyttösopimuksen, joka lähetetään uudelle omistajalle allekirjoitettavaksi.

Sakokaivojen tyhjennys

Viemäriverkostoon liittyneen kiinteistön tontilla voi sijaita sakokaivo, joka vaatii vuosittain tapahtuvan tyhjennyksen. Sakokaivo voi olla myös ohitettu (kaivon läpi kulkee putksto), jolloin tyhjennystä ei tarvita. Sakokaivon tyhjennyksestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät jätevesimaksuun, mutta tyhjennyksen tilaaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Vesihuoltolaitos on sopinut sakokaivojen tyhjennykset tehtäväksi Kainuun Jäteyhtymä Oy:n toimesta. Tyhjennyksen tilaaminen tehdään soittamalla puh. 044  2940 900.