Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika, jos kyseessä on vain määräajan paikallaan pysytettävä rakennus.

Lupa on voimassa viisi vuotta, kun rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä

Toimenpidelupa tarvitaan:

 • rakennelman ja yleisörakennelman rakentamiseen
 • liikuteltavan laitteen paikallaan pitämiseen
 • erillislaitteen rakentamiseen
 • vesirajalaitteen rakentamiseen
 • säilytys- ja varastointialueen järjestämiseen
 • julkisivun muuttamiseen
 • mainostoimenpiteisiin
 • aitaamiseen
 • kaupunki- ja ympäristökuvaan vaikuttaviin järjestelyihin
 • lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen
 • jätevesijärjestelmän uusimiseen

Toimenpidelupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Mikäli oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa voidaan luvan tai hyväksynnän voimassaoloa pidentää  työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Hae lupaa:

Kuhmossa on käytössä rakentamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Hoida lupa-asiat kätevästi Lupapisteen kautta. Tee oma hakemus jokaiselle hankkeelle.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuutus tehdä hakemus puolestasi.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
 • rajanaapurien kuulemiset
 • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
 • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
 • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
 • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
 • kaupparekisteriote (yhtiöt)
 • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
 • valtakirja tarvittaessa

 

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevaa kuvaa klikkaamalla.