Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika, jos kyseessä on vain määräajan paikallaan pysytettävä rakennus.

Lupa on voimassa viisi vuotta, kun rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä

Toimenpidelupa tarvitaan:

 • rakennelman ja yleisörakennelman rakentamiseen
 • liikuteltavan laitteen paikallaan pitämiseen
 • erillislaitteen rakentamiseen
 • vesirajalaitteen rakentamiseen
 • säilytys- ja varastointialueen järjestämiseen
 • julkisivun muuttamiseen
 • mainostoimenpiteisiin
 • aitaamiseen
 • kaupunki- ja ympäristökuvaan vaikuttaviin järjestelyihin
 • lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen
 • jätevesijärjestelmän uusimiseen

Toimenpidelupa raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu loppuun kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Mikäli oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa voidaan luvan tai hyväksynnän voimassaoloa pidentää  työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.