Oppilaaksi

Kuhmon musiikkiopisto järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta, soitonopetusta, yhteismusisointia ja musiikin hahmotusaineiden opetusta.
Musiikki hellii aivoja. Musiikkiharrastus on yhteisöllistä. Soittotaidosta on iloa itselle ja läheisille. Soitonopetus järjestetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Ilmoittautuminen soitonopetukseen: kuhmo.eepos.fi

ILMOITTAUTUMINEN SOITINOPINTOIHIN

Ilmoittaudu nyt Kuhmon musiikkiopiston soitto-opintoihin syyslukukaudelle 2024.
Tiesithän, että emme järjestä soveltuvuuskokeita vaan oppilaspaikan saa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Soittimet: Piano, harmonikka, viulu, alttoviulu sello, huilu, saksofoni, klarinetti, kantele, kitara,
sähkökitara, lyömäsoittimet ja vaskipuhaltimet.

Meille voi ilmoittautua osoitteessa: kuhmo.eepos.fi

Kuhmon musiikkiopistossa jokainen oppilas kuuluu johonkin soittoryhmään.
Musiikki vahvistaa keskittymiskykyä ja antaa onnistumisen kokemuksia.
Musiikista mukava harrastus!

Kuhmon musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta tanssin yleisen oppimäärän mukaan. Ilmoittaudu tanssiopintoihin: kuhmo.eepos.fi
Tanssi tuottaa iloa, onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa omaehtoista ilmaisua.

Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä.

Muskari

Ilmoittautuminen muskariin osoitteessa kuhmo.eepos.fi

Muskariryhmiin lapset pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskariryhmät järjestetään ikäkausien mukaan.
Päiväkotimuskarissa lapsella on mahdollisuus saada muskaritunti päiväkodissa aikana!

 

Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on 6-9 vuotiaille lapsille suunnattua ryhmäopetusta, johon pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Soitonopetus

Soitonopetus on yksilöopetusta. Vapaat oppilaspaikat myönnetään uusille oppilaille ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös aikuiset voivat ilmoittautua musiikkiopistoon opiskelemaan.
Oppilaspaikka voidaan myöntää kesken lukukauden, mikäli niitä vapautuu.
Kuhmossa voi opiskella seuraavia soittimia: alttoviulu, harmonikka, huilu, kantele, kitara, klarinetti, lyömäsoittimet, saksofoni, sello, sähkökitara, piano, vaskipuhaltimet ja viulu.
Sotkamossa voi opiskella seuraavia soittimia: alttoviulu, harmonikka, huilu, kantele, kitara, klarinetti, lyömäsoittimet, saksofoni, sello, sähkökitara, piano ja viulu

 

Yhteissoitto

Musiikkiopistossa toimii toistakymmentä soitinyhtyettä ja orkesteria. Yhteissoitto on tärkeä osa opintoja ja se kuuluu kaikille vasta-alkajasta edistyneisiin. Musiikkiopistossa on mahdollista osallistua ainoastaan ryhmäopetukseen. Osallistumisen edellytyksenä on riittävä osaaminen omassa instrumentissa. Syksyllä opettajat kokoavat yhteissoittoryhmiä musiikkiopistossa opiskelevista oppilaista. Heidän ei tarvitse ilmoittautua ryhmäopetukseen eepoksessa. Ne henkilöt, jotka eivät opiskele solistisessa opetuksessa ilmoittautuvat lukukaudeksi kerrallaan yhteissoittoryhmään eepoksen kautta.
Opinnoissaan pitkällä oleville soittajille: Sinfonietta Lentua
Puhaltajille ja lyömäsoittajille: Tornado ja Kuhmon Puhallinorkesteri
Jousisoittajille: Taikajouset ja Rondo-orkesteri ja Sotkamossa Raita
Kuhmossa toimii bändi. Kuhmossa ja Sotkamossa on paljon erilaisia soitinkokoonpanoja.

 

Musiikin hahmottamisaineet

Musiikin hahmottaminen on oppiaine, jossa musiikilliset tiedot ja taidot kehittyvät ryhmäopetuksessa käytännönläheisin opetusmenetelmin. Musiikin hahmottamisaineissa
opitaan mm. musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin hahmottamista ja tyylien tuntemusta – musiikin yleissivistystä. Ennen hahmotusaineiden aloitusta uusille oppilaille suositellaan osallistumista Musapajaan vähintään yhden lukuvuoden ajan. Musapajassa opitaan rytmiikkaa, yhteismusisointia ja laulua.

 

Tanssi

Tanssiopinnot järjestetään Kuhmon musiikkiopistossa yleisen oppimäärän mukaisesti. Tanssiopinnot on suunnattu lapsille, nuorille ja aikuisille.
Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opetus edistää oman taidesuhteen kehittymistä, kehollisuutta ja siten omaa hyvinvointiosaamistaan.
Opetus antaa valmiuksia elinikäiseen harrastamiseen ja myös mahdollisiin jatko-opintoihin.