Draamallinen kansalaisraati-Sitran demokratiakokeilu Kuhmossa

Draamallinen kansalaisraati käynnistetään osana Sitran demokratiakokeilua. Kulttuurikaupunki Kuhmo haluaa valjastaa kulttuurin myös osallistumisen menetelmäksi.

Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena ovat demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset hankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Draamallinen kansalaisraati käynnistetään osana Sitran demokratiakokeilua. Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena ovat demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset hankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Sitran demokratiakokeilu käynnistyy Kuhmossa nuorten työpajalla. Tavoitteena on tarjota nuorille draaman menetelmä välineenä, jonka avulla voi vastaisuudessa käsitellä myös todellisia ja moniulotteisempia Kuhmon paikallisia aiheita.

– Idea Sitran hankehausta ja draamallisen kansalaisraadin hyödyntämisestä tuli lehtoriltamme Johanna Heikkilältä. Kaupunginhallitus päätti tarttua mahdollisuuteen ja on upeaa olla mukana kehittämässä uudenlaisia tapoja osallistua, kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo.

– Kaikessa soveltavassa draamassa on myös tärkeää draaman jälkeen yhdessä osallistujien kanssa tehtävä purku, jossa draamassa koettuja asioita käsitellään oman arkiminän näkökulmasta, kertoo kaupungin yhteistyökumppanin toimivan Vaarakollektiivin Panu Huotari.

Käytännössä hanke etenee niin, että Kuhmon kaupungin johtoryhmä ja päättäjät kertovat tulevista ajankohtaisista aiheista demokratiakokeilusta vastaaville henkilöille ja Vaara-kollektiivin jäsenille. Henkilökunta ja esittävän taiteen tekijät tuottavat lyhyen draamallisen esityksen aiheesta. Esitys järjestetään Kuhmo-talolla. Esitys näytetään sekä koululaisille että illalla muille paikkakuntalaisille.

– Toivon, että pääsemme syksyllä valtuuston kanssa töihin koronasta huolimatta. Uskon, että malli on myös sellainen, jonka kautta valtuusto ja kuntalaiset pääsee paremmin osallistumaan asioiden pohtimiseen valmisteluvaiheessa, Määttä miettii.

– Esityksen jälkeen pidetään draaman soveltavia keinoja hyödyntävä keskustelutilaisuus, jossa paikkakuntalaiset pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja ajatuksensa käsitellystä aiheesta. Lisäksi katsojat pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja ajatuksensa vastaamalla kyselyyn, Huotari kuvaa toteutusta

Tavoitteena on päästä malliin, jossa havaittu ongelma, ilmiö tai haaste saadaan idean edistämisen ja jalostamisen kautta konkreettiseksi tekemiseksi: Mitä tapahtuu ja miten tapahtuu, kenen päätöksiä vaatii ja keiden kaikkien tulee olla toteutuksessa mukana.

– Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisyyttä ja aktivoida kuntalaisia osallistumaan myös hyvinvoinnin rakentamiseen Kuhmossa, Määttä kertoo.

Esityksen aiheiksi valitaan sellaiset aiheet, jotka ovat merkittäviä ajankohtaisia asioita Kuhmossa ja Kainuussa, mutta mahdollisesti myös muualla. Tärkeää on, että aiheiden valinta auttaa kaupunkia suuntaamaan strategisia valintoja. Teemat voivat liittyä kuntalaisten hyvinvointiin ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen, kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan (Agenda 2030) sekä kulttuuriin ja kansainvälisyyteen liittyvät aiheet (Unesco, luovien alojen verkosto, kirjallisuuskaupunki), joista kuitenkin on valmisteilla paikallisia päätöksiä. Draaman ja yhteisöteatterin keinoin on tarkoitus konkretisoida ajankohtaisia asioita.

Hankkeen blogi on luettavissa Draamalautakunnan nettisivuilta.

Hanketta rahoittavat: Sitra, Kainuun Liitto ja Kuhmon kaupunki. Hanketta hallinnoin Kuhmon Kaupunki

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Tytti Määttä, 044 7255 220
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Panu Huotari, 044 280 8144

Sitran nettisivuilta

Tietosuojalomake Draamallinen kansalaisraati 2020-2021 (PDF)

Draamallinen kansalaisraati tutkimuksen loppuraportti (PDF)

Draamallinen kansalaisraati hankkeen loppuraportti (PDF)

Draamallinen kansalaisraati hankkeen videot (YouTube)