Opetuksen saavutettavuus

Opetuksen saavutettavuus - mitä se tarkoittaa?

Kiteytettynä se tarkoitta sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet taiteen perusopetukseen.
( Aluehallintovirasto 2014 )

Kuhmon musiikkiopistossa pyritään siihen, että jokainen musiikkiopiston oppilas saa itselleen mielekkäitä oppimiskokemuksia
hänelle parhaiten sopivin opetusmenetelmin.

Mitä olemme tehneet saavutettavuuden parantamiseksi?

Taloudellisen saavutettavuuden parantamiseksi lukukausimaksuissamme ovat käytössä vapaaoppilaspaikat ja sisaralennukset. Voit lukea niistä kohdasta Lukukausimaksut.
Alueellinen saavutettavuus ottaa askeleita eteenpäin Kuhmossa järjestettävien päiväkotimuskareiden myötä. Voimme tarvittaessa antaa soitinopetuksen etänä.
Taiteen perusopetuksen pedagoginen saavutettavuus voi toteutua yksilöllistettyyn opetussuunnitelmaan kirjattuja toimintatapoja noudattamalla. Yksilöllistetyssä opetussuunnitelmassa oppimisen tavoitteet, opetusmenetelmät ja arviointi asetellaan siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla oppimista. Opettajille on järjestetty täydennyskoulutusta, joka antaa valmiuksia parantaa pedagogista saavutettavuutta.

Lämpimästi tervetuloa Kuhmon musiikkiopistoon!