Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus- ja mittauspalvelujen tehtäviin kuuluu kaupungin maaomaisuuden hallinta, kaavoitustehtävät, maankäytön ohjaaminen, poikkeamislupien valmistelu, kaavoitusmittausten valvonta, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.

 

Kaupungin karttapalvelu