Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus- ja mittauspalvelujen toimialueen tehtäviin kuuluu kaupungin maaomaisuuden hallinta, kaavojen valmistaminen, tuottaminen ja valvonta, rakentamisen ja alueiden käytön ohjaaminen ja neuvonta, poikkeamislupien valmistelu, kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.

 

Kaupungin karttapalvelu