Korjaus- ja energia-avustukset

Avustusten käsittely on siirtynyt kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) v. 2017 alkaen.

Avustuksia haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta ja hakuaika on jatkuva.

Korjausavustukset:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • kuntotutkimus ja perusparannuksen suunnittelu
  • hissiavustus (yhteisöt)
  • esteettömyysavustus (yhteisöt)
  • sähköautojen latausinfra-avustus (yhteisöt)

Energia-avustukset:

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ketkä voivat hakea?

  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Tarkemmat ehdot avustuksen myöntämiseen löydät hakuohjeista.