Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön.

Kuhmon kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kuhmossa toimii tällä hetkellä kolme päiväkotia, joista yhdessä järjestetään vuorohoito. Perhepäivähoidossa järjestetään ensisijaisesti alle 3-vuotiaiden hoito.

Kuhmon varhaiskasvatuksen painopistealueena on liikunta ja kuulumme Ilo Kasvaa Liikkuen -hankkeeseen. Teemana Kuhmon varhaiskasvatuksella on leikki ja se huomioidaan arjessa ja toiminnan suunnittelussa monipuolisesti.

 

Tilapäinen hoito

Vapaana olevia paikkoja käytetään tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodeista tai perhepäivähoidon ohjaajilta sen mukaan mihin hoitopaikkaan lapsi halutaan.