Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa Kuhmon kasvun ja oppimisen palvelualuetta. Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön.

Kuhmon kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kuhmossa toimii tällä hetkellä kolme päiväkotia, joista yhdessä järjestetään vuorohoito. Perhepäivähoidossa järjestetään ensisijaisesti alle 3-vuotiaiden hoito.

Kuhmon varhaiskasvatuksen painopistealueena on liikunta ja kuulumme Ilo Kasvaa Liikkuen -ohjelmaan. Kuhmon kaupunki järjestää 5- ja 6-vuotiaille uimaopetusta ja mahdollistaa kuljetuksen tarpeen mukaan. Kaikkien päiväkotien läheisyydessä on erinomaiset mahdollisuudet talviliikuntaan. Varhaiskasvatuksesta käydään myös aktiivisesti erilaisissa kulttuuritapahtumissa mm. Kuhmo-talolla.

Teemana Kuhmon varhaiskasvatuksella toimintavuotena 2019-2020 on kestävä kehitys.

Tilapäinen hoito

Vapaana olevia paikkoja käytetään tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodeista.

Tarkemmat maksutiedot tilapäisestä hoidosta löydät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  -välilehdeltä.

Kuhmon varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Yhdessä leikkien
ryhmässä oppien
hyvät tavat muistaen
suunnitellen teemme sen