Varhaiskasvatus

Kuhmon kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kuhmossa toimii  kolme päiväkotia, joista Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa on n. 9kk – 9 vuotiaiden  vuoropäivähoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus, Tuupalan päiväkodissa annetaan  esiopetusta ja esioppilaiden  täydentävää varhaiskasvatusta ja Päiväkoti Satumetsässä annetaan 3-5 -vuotiaiden varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidossa on n. 9kk – 5-vuotiaita varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia. Meillä Kuhmossa on tällä hetkellä 9 perhepäiväkotia.

Päiväkoti Satumetsä laajenee syksyn 2022 aikana niin, että siellä pystytään tarjoamaan varhaiskasvatusta tulevaisuudessa myös alle 3-vuotiaille lapsille.

Toimintaamme ohjaavat  varhaiskasvatusta koskevat valtakunnalliset lait ja ohjeet sekä Kuhmon varhaiskasvatussuunnitelma. Lisäksi yksiköt laativat omat tarkennetut toimintasuunnitelmansa.

 

Tilapäinen hoito

Vapaana olevia paikkoja käytetään tilapäiseen päivähoidon tarpeeseen. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Tarkemmat maksutiedot tilapäisestä hoidosta löydät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  -välilehdeltä.

Kuhmon varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Yhdessä leikkien
ryhmässä oppien
hyvät tavat muistaen
suunnitellen teemme sen