Vetovoima- ja tulevaisuusjaosto

Jaosto osallistuu esittelijöiden aloitteesta kaupungin toimialaan liittyvien asioiden valmisteluun. Jaoston vastuulla on erityisesti poikkihallinnollinen ennakointi-, strategia-, ohjelma- ja tulevaisuustyö, jolla tähdätään veto- ja pitovoiman lisäämiseen. Jaosto tekee esityksiä ja toimenpidesuosituksia valiokunnille ja kaupunginhallitukselle.

Vetovoima- ja tulevaisuusjaosto

Kaisa Oinas-Panuma (Kesk.) puheenjohtaja
Tuomas Huotari (PS) varapuheenjohtaja
Miia Ainasoja (SDP)
Roosa Mikkonen (Kesk.)
Matti-Jussi Pollari (Kok.)
Seppo Vilén (Kesk.)