Avustukset ja tuet

Kuhmon kaupunki tukee monin eri tavoin yhdistysten, vapaaehtoisten ja tapahtuman järjestäjien toimintaa.

Toimintatukimuotoja ovat mm. avustukset, maksuttomat kokoontumistilat ja asiantuntijatuki.

Toiminta-avustukset yhdistyksille, yksityisille ja ryhmille

Kuhmon kaupunki jakaa vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kehittämis- ja toimintatukia rekisteröidyille yhdistyksille, rekisteröimättömille ryhmille sekä yksityishenkilöille. Hakijana ei voi olla poliittinen tai uskonnollinen ryhmä.

Tuen tarkoituksena on tukea hyvinvointia, elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa Kuhmon kaupungin alueella. Tuetulla toiminnalla tulee olla yhteys hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja laajaan hyvinvointikertomukseen.

Avustusten valmistelun toteuttaa työryhmä. Työryhmän vetäjänä toimii kaupunginjohtaja. Muita jäseniä ovat elinkeinopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, hyvinvointiaktivaattori, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, nuorisopalveluvastaava ja maaseutusihteeri. Työryhmä antaa vuosittain hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnalle esityksen avustusten jaosta hakemusten perusteella.

Aikajana avustusprosessin kulusta

Avustushaku julistetaan avoimeksi Kuhmon kaupungin tietoverkossa/nettisivulla, paikallislehti Kuhmolaisessa sekä sosiaalisessa mediassa Facebook ja Instagram -sovelluksissa. Lisäksi aikaisemmin avustusta hakeneita tiedotetaan sähköpostiviestein.

Avustushaku tapahtuu sähköisellä lomakkeella annetun hakuajan puitteissa. Mikäli hakija tarvitsee apua hakuprosessiin liittyen, kaupungintalon neuvonta auttaa lomakkeen täyttämisessä.

Valtuustokauden 2021–2025 painopisteet kehittämistuessa ovat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävät toiminnat

 • osallistavaan taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaan
 • mielen hyvinvointiin
 • oman kotiseudun ja elinympäristön arvostuksen lisäämiseen liittyvät asiat

Kuhmon kaupungin kehittämistuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä monipuolisesti. Sosiaalisen median viesteissä tulee näkyä #Kuhmo sekä Kuhmon aluebrändiä tukevia aihetunnisteita musiikkiin, Kalevalaan, yhteistyöhön, taitoon tai laatuun liittyen.

Avustuksia myönnetään

 • liikuntatoimintaan
 • kulttuuritoimintaan
 • lasten- ja nuorten toimintaan
 • kylätoimintaan

Tarkempi ohjeistus toimintatuen perusteisiin

Sopimusperustaiset yhdistys- ja tapahtumatuet

Kuhmon kaupunki voi avustaa erillissopimuksella yhdistyksiä tai suuria tapahtumia talousarvioon varattavien erillismäärärahojen puitteissa. Näissä tapauksissa toiminta toteutetaan ja siihen sitoudutaan sopimuksessa erikseen sovittujen raamien puitteissa. Tuki voi olla kertaluonteinen tai neuvoteltuun sopimuskauteen perustuva.

Uutena sopimusmallina kaupunki käyttää Kestävän kehityksen sopimusmallia. Sopimuksella järjestöt, yritykset, seurakunta, oppilaitokset ja muut kaupungissa toimivat tahot voivat sitoutua kaupungin eri toimialojen kanssa paikalliseen yhteistyöhön.

Harkinnanvaraiset tuet

Kuhmon kaupungilla on mahdollisuus myöntää kertaluonteisia harkinnanvaraisia tukia kaupunginhallituksen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Kaupungin kokoontumistilat

Kokoustilat

 • Tarinatupa, Rajakatu 52
 • Kuhmon kaupunginkirjaston kokoushuoneet, Pajakkakatu 2, maksuttomasti voittoa tavoittelemattomille yleishyödyllisille yhteisöille
 • Kaupungintalon neuvotteluhuoneet ja etätyötila, Kainuuntie 82

Liikuntasalit, ulkoliikuntapaikat ja harrastetilat

 • Alle 18-vuotiaiden lasten- ja nuorten ohjatusta toiminnasta ja junioriturnauksista ei peritä käyttömaksuja ulkoliikuntaliikuntapaikoista, liikuntasaleista ja harrastetiloista.
 • Liikuntaseura, joka kuuluu valtakunnalliseen lajiliittoon tai on Kainuun liikunnan jäsen on vapautettu liikuntasalimaksuista.

Nuorisotilat

 • Lapsi- ja nuorisotyötä tekeville järjestöille ja ryhmille nuorisotilojen käyttö on maksutonta

Kaupungin asiantuntijatuki

 • Tapahtumien järjestämistuki, tapahtumatuottaja
 • Viestintätuki, kaupungin viestintätiimi
 • Neuvontapalvelut, kaupungintalon info ja kirjasto
 • Toimialakohtainen asiantuntijatuki