Osallisuus

Kuhmon nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto  NUVA on 13-24 vuotiaiden vaikuttamispaikka, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena toimielimenä.

Nuva nuoren toimikausi on kaksi vuotta. Nuva toimii osana kunnallista päätöksen tekoa, antaa mielipiteitä asioiden valmistelu ja päätöksenteko vaiheissa. Nuva tiedottaa myös muita nuoria kunnan päättäjien toiminnasta. Nuva ottaa kantaa aktiivisina kuntalaisina kaikkiin nuoria koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan piakkoin. Nuorisovaltuustosta nimetään jatkossa edustajan Kainuun Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

Kuhmon nuorisovaltuuston toimijat

2018-2020 toimintakaudella nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Piirainen.

Nuorisovaltuustoa luotsaa Kuhmon nuorisopalvelut.

 

Historiaa

Kuhmoon valmisteltiin 2018 kuntalaki 26 §:n mukaista nuorisovaltuustoa. Yläkoululaisten ja lukion oppilaiden kuuleminen tehtiin keväällä 2018. Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2018, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi Kuhmoon perustetaan nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto piti ensimmäisen järjestäytymiskokouksen 8.10. Nuorisotila Yläkerrassa. Nuorisovaltuuston ensimmäinen päätös oli puheenjohtajan valinta.

Kainuun Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto (Manu) päättää ja keskustelee Kainuun nuorten asioista. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tekee aloitteita eri tahoihin. Manu järjestää vuosittain Kainuun Nuorisofoorumit joita pidetään vuorollaan jokaisessa Kainuun kunnassa.

Kainuun nuorisovaltuuston toimijat

2018 – 2019 valittiin Roosa Mikkonen (varalle Jenny Kinnunen) sekä Justiina Väisänen (varalle Anni Piirainen).
2016 – 2017 toimintakaudella Kuhmon edustajat olivat Justiina Väisänen ja Roosa Mikkonen.

Nuorisovaltuustoa luotsaa Kainuun liitto.

 


Osallisuutta on mm.
osallistua järjestettyihin toimintoihin.
Vaikuttaminen on mm.
kun pyytää toiminnoissa jotain lisää tai pyytää, että jätettäisiin toiminnan sisällöstä jotain pois.
Kuuleminen on mm.
pyynnön kuunteleminen