Nuorten osallisuus


Kuhmon nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto Nuva on 13–24 -vuotiaiden vaikuttamispaikka, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena toimielimenä.

Nuva -nuoren toimikausi on kaksi vuotta. Nuva toimii osana kunnallista päätöksentekoa ja antaa mielipiteitä asioiden valmistelu- ja päätöksentekovaiheissa. Nuva tiedottaa myös muille nuorille kunnan päättäjien toiminnasta. Nuva ottaa aktiivisesti kantaa kaikkiin nuoria koskeviin asioihin. Nuorisovaltuustosta nimetään jatkossa edustajat Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

 

Kuhmon Nuorisovaltuuston pöytäkirjat on luettavissa esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Nuorisovaltuusto kokoustaa kerran kuukaudessa, jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, klo 16.00 Teams -sovelluksen kautta.
Seuraavat kokoukset syksy 2022: 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.
Kokoukset ovat julkisia, kaikki nuoret voivat osallistua kuulemaan kokousta. Linkin saa laittamalla wa ryhmän ohjaajalle.

 

Kuhmon nuorisovaltuuston toimijat

2022 toimintakaudella nuorisovaltuuston puheenjohtaja on Anni Piirainen.
Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii 1.1.2019 alkaen kuljetussuunnittelija Antti Komulainen.
Nuorisovaltuustoa luotsaa Kuhmon nuorisopalvelut.

 

Historiaa

Kuhmoon valmisteltiin v. 2018 kuntalaki 26 §:n mukaista nuorisovaltuustoa. Yläkoululaisten ja lukion oppilaiden kuuleminen tehtiin keväällä 2018. Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2018, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi Kuhmoon perustetaan nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto piti ensimmäisen järjestäytymiskokouksensa 8.10.2018 Nuorisotila Yläkerrassa. Nuorisovaltuuston ensimmäinen päätös oli puheenjohtajan valinta.

 

Maakunnallisesti kuhmolaiset nuoret ovat vaikuttaneet maakunnallisessa nuorisovaltuustossa (MaNu) jo 2008 vuodesta alkaen.
Nuorisofoorumit ovat koonneet Kainuun nuoria jo vuodesta 2000 alkaen Kainuun yhteisten asioiden äärelle. Kainuun kuntien nuorisopalvelut ovat kokeneet jo aiemmin nuorten kasvavat tarpeet ja halun vaikuttaa yhteisiin asioihin. Näistä tapahtumista lähtien myös kuhmolaiset nuoret ovat yhdessä Kainuun nuorten kanssa kehittäneet nuorten kuulemista Kainuussa.

 

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto (MaNu) päättää ja keskustelee Kainuun nuorten asioista. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tekee aloitteita eri tahoihin. MaNu järjestää vuosittain Kainuun Nuorisofoorumit, joita pidetään vuorollaan jokaisessa Kainuun kunnassa.

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimijat

Kuhmon edustaja v. 2022 on Anni Piirainen.
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston Kuhmon yhdyshenkilö ja ohjaaja on vuodesta 2008 alkaen vapaa-ajanohjaaja Teija Kyllönen.

Nuorisovaltuustoa luotsaa Kainuun liitto.

 

Osallisuutta on mm.
osallistua järjestettyihin toimintoihin.
Vaikuttaminen on mm.
kun pyytää toiminnoissa jotain lisää tai pyytää, että jätettäisiin toiminnan sisällöstä jotain pois.
Kuuleminen on mm.
pyynnön kuunteleminen