Nuorten osallisuus

.

 

Osallistava budjetointi

Kuhmon kaupunki on mukana Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada kestävä kehitys kytketyksi talouden suunnitteluun ja seurannan prosesseihin.

Lue lisää hankkeen etenemisestä seuraavista artikkeleista:

9.2.2023 Miltä Kuhmo näyttää, kun nuoret saavat päättää

5.7.2023 Kestävän kehityksen budjetointi -hanke on edennyt kolmanteen vaiheeseen 

4.10.2023 Osallistavan budjetoinnin tuloksia

 

Kuhmon nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto Nuva on 13–24 -vuotiaiden vaikuttamispaikka, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena toimielimenä.

Nuva -nuoren toimikausi on kaksi vuotta. Nuva toimii osana kunnallista päätöksentekoa ja antaa mielipiteitä asioiden valmistelu- ja päätöksentekovaiheissa. Nuva tiedottaa myös muille nuorille kunnan päättäjien toiminnasta. Nuva ottaa aktiivisesti kantaa kaikkiin nuoria koskeviin asioihin. Nuorisovaltuustosta nimetään jatkossa edustajat Kainuun hyvinvointialueen alueelliseen nuorisovaltuustoon.

 

Kuhmon Nuorisovaltuuston pöytäkirjat on luettavissa esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.

Nuorisovaltuusto kokoustaa kerran kuukaudessa. Seuraavat kokoukset: 23.5. ja 11.6.
Kokoukset ovat julkisia, kaikki nuoret voivat osallistua kuulemaan kokousta.

 

Kuhmon nuorisovaltuuston toimijat

2023 toimintakaudella nuorisovaltuuston puheenjohtaja on Virpi Pikkarainen.
Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii erityisnuorisotyöntekijä Marika Huusko.

 

Historiaa

Kuhmoon valmisteltiin v. 2018 kuntalaki 26 §:n mukaista nuorisovaltuustoa. Yläkoululaisten ja lukion oppilaiden kuuleminen tehtiin keväällä 2018. Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2018, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi Kuhmoon perustetaan nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto piti ensimmäisen järjestäytymiskokouksensa 8.10.2018 Nuorisotila Yläkerrassa. Nuorisovaltuuston ensimmäinen päätös oli puheenjohtajan valinta.

 

Maakunnallisesti kuhmolaiset nuoret ovat vaikuttaneet maakunnallisessa nuorisovaltuustossa (MaNu) jo 2008 vuodesta alkaen. 2023 vuoden alusta Maakunnallinen nuorisovaltuusto (Manu) vaihtui Kainuun hyvinvointialueen alueelliseksi nuorisovaltuustoksi (ALNU).
Nuorisofoorumit ovat koonneet Kainuun nuoria jo vuodesta 2000 alkaen Kainuun yhteisten asioiden äärelle. Kainuun kuntien nuorisopalvelut ovat kokeneet jo aiemmin nuorten kasvavat tarpeet ja halun vaikuttaa yhteisiin asioihin. Näistä tapahtumista lähtien myös kuhmolaiset nuoret ovat yhdessä Kainuun nuorten kanssa kehittäneet nuorten kuulemista Kainuussa.

 

Kainuun hyvinvointialueen alueellinen nuorisovaltuusto

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto (ALNU) päättää ja keskustelee Kainuun nuorten asioista. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tekee aloitteita eri tahoihin. ALNU järjestää vuosittain Kainuun Nuorisofoorumit, joita pidetään vuorollaan jokaisessa Kainuun kunnassa.

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston pöytäkirjat

 

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimijat

Kuhmon edustaja v. 2023 on Hannele Polvinen.
Kuhmon yhdyshenkilö/ohjaaja on vapaa-ajanohjaaja Teija Kyllönen.

Nuorisovaltuustoa luotsaa Kainuun hyvinvointialue.

 

Osallisuutta on mm.
osallistua järjestettyihin toimintoihin.
Vaikuttaminen on mm.
kun pyytää toiminnoissa jotain lisää tai pyytää, että jätettäisiin toiminnan sisällöstä jotain pois.
Kuuleminen on mm.
pyynnön kuunteleminen