Kuhmossa kokeillaan osallistuvaa budjetointia – ”Miltä Kuhmo näyttää, kun lapset ja nuoret saavat päättää?”


Kuhmon kaupunki on mukana Kestävän kehityksen budjetointi -hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada kestävä kehitys kytketyksi talouden suunnitteluun ja seurannan prosesseihin.

Nuorisovaltuuston jäsenet (oikealta vasemmalle) Sara Malinen, Anna Seppänen ja Linda Kinnunen ideoivat kummivaltuutettu Kaisa Oinas-Panuman kanssa osallistuvan budjetoinnin sisältöjä keskiviikkona 8.2. pidetyssä nuorisovaltuuston kokouksessa.

Hankkeessa on Kuhmon lisäksi mukana esimerkiksi Helsingin, Oulun ja Turun kaupungit. Kukin kaupunki tai kunta on valinnut kestävyyden eri ulottuvuuksia läpileikkaavan teeman.

– Kuhmossa hanke keskittyy lasten ja nuorten osallistuvaan budjetointiin. Tämä on sidoksissa kaupungin strategiaan ja arvoihin, joista yhtenä on yhdenvertaisuus, koulunuorisotyöntekijä Petra Juntunen kertoo.

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevia asioita. Juntusen mukaan Kuhmossa on varattu vuoden 2023 budjettiin 10 000 euroa lasten ja nuorten ideoiden toteuttamiseksi.

– Kartoitamme 7-29-vuotiaiden lasten ja nuorten toiveita ja mielipiteitä siitä, kuinka tällaisen budjetin voisi parhaiten käyttää siten, että Kuhmosta saisi entistäkin paremman paikan asua.

Juntusen mukaan aluksi on tarkoitus kerätä tietoa kyselylomakkeella, jonka teemana on ”Miltä Kuhmo näyttää, kun lapset ja nuoret saavat päättää?”. Koululaiset viidesluokkalaisista ylöspäin sekä lukiolaiset vastaavat kyselyyn Wilman kautta ja vanhemmat nuoret voivat osallistua kaupungin kotisivuille tulevan lomakkeen kautta. Kyselyt starttaavat 13. helmikuuta ja nuoremmille niitä toteutetaan myös koululuokissa.

– Lisäksi ykkös- ja kakkosluokkalaisten kohdalla meillä on suunnitteilla kokeilla draamallisten työpajojen yhdistämistä ideointiin.

Vastausten perusteella kaupungin luottamushenkilöt valitsevat yhdessä nuorisovaltuuston kanssa aiheet, jotka olisi mahdollista toteuttaa. Näistä aiheista lapset ja nuoret saavat vielä tehdä lopullisen äänestyksen.

– Ideoita kerätään nyt helmi-maaliskuussa ja lopullinen äänestys on suunniteltu toteutettavaksi kesä-heinäkuussa. Tämän jälkeen päätetään, mitkä ideat pystytään toteuttamaan täksi vuodeksi määritellyn budjetin sisällä, Juntunen kertoo aikataulusta.

Mikäli muita hyviä ideoita nousee esiin, niistä voidaan tehdä Juntusen mukaan esityksiä myös vuoden 2024 budjettiin, vaikka Kestävän kehityksen budjetointi -hanke päättyykin lokakuussa 2023.

Ideoiden ehdot:

– Idean tulee olla lainmukainen
– Idean toteuttaminen tulee olla kaupungin toimivallassa
– Idean kaikki kustannukset mahtuvat osallistavan budjetoinnin määrärahan budjettiin, 10 000 euroa
– Idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa ilman uusia merkittäviä kustannuksia
– Idea on epäkaupallinen
– Idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
– Idea voidaan toteuttaa vuoden 2023 aikana