Kirjaston käyttäjälle

Kirjasto kuuluu kaikille.

Yleisen kirjaston lakisääteisinä tehtävinä on tarjota mm. pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista, tarjota tietopalvelua ja tiloja oppimiseen ja kansalaistoimintaan.

Pääkirjaston lisäksi kuntalaisia palvelee kirjastoauto. Kirjaston käyttäjäksi voivat kuhmolaisten lisäksi tulla myös ulkopaikkakuntalaiset ja kesävieraat. Tervetuloa kirjastoon-oppaassa esitellään kirjaston palveluja.

Kirjasto tilana tarjoaa mahdollisuuden näyttelyiden järjestämiseen. Lisäksi kirjastossa tiloja on oleskeluun sekä kokousten että seminaarien pitämistä varten. Kirjasto tekee yhteistyötä mm. koulujen kanssa tarjoten kirjastonkäytönopetusta ja tiloja esim. ryhmätyöskentelyyn. Vuonna 2021 kirjastoon tehtiin lukiolle luokkatiloja.

Kirjaston käyttö ja oman kirjaston varaus on maksutonta.

Kirjaston omatoimi alkoi 4.4.2022 ja kirjastoa voi käyttää silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Sisäänpääsyyn vaaditaan kirjastokortti ja siihen kytketty pin-koodi. Alle 15-vuotiaat pääsevät sisään vain huoltajien suostumuksella. Kirjatossa on tallentava kameravalvonta ja liiketunnistimet.

Maksut

15.1.2018

1. Myöhästymismaksut

1. muistutuskortti 1,50 € +  myöhästymismaksu 1 €
2. muistutuskortti 3 € +  myöhästymismaksu 2 €
lasku 4,50 € +  myöhästymismaksu 3 €
Lasten-  ja nuorten osastojen lainoista ei peritä myöhästymismaksua, vain muistutuskorttimaksut.
Kuitenkin enintään 20 € / asiakas

Ensimmäinen muistutuskortti lähetetään asiakkaalle kaksi viikkoa eräpäivästä. Toinen muistutuskortti lähetetään asiakkaalle kaksi viikkoa 1. kortin lähettämisestä ja lasku lähetetään asiakkaalle kaksi viikkoa 2. kortin lähettämisestä. Mikäli aineistosta on varaus, muistutuskortti lähetetään asiakkaalle eräpäivän jälkeisestä päivästä seuraavana päivänä

2. Palvelumaksut

Seutuvarausmaksu Kainuun kirjastoista 3 €
Kaukolainamaksu Kainuun ulkopuolelta 7 € (1.1.2020 alkaen)
Lähetetyt kaukolainat Kainuun ulkopuolisille kirjastoille 10 € /tilaus
Kopiomaksu/sivu 0,40 €
Skannaus 0,40 €
Tulosteet internetistä/sivu 0,40 €

3. Korvaukset materiaalista

Kirjastokortti (hävinneen tilalle) 3 €
CD-levyn kotelo 2 €
Tuhoutunut tarra 1 €
DVD-levyn ja konsolipelin kotelo 2 €
AV-aineiston säilytyspussi 4 €
Konsolipelin liite 2 €

Kirjastoaineiston korvaustapauksissa korvaushinta on aineistorekisterissä oleva korvaushinta. Mikäli korvattava aineisto on saatavana asiakas voi tuoda sen korvattavan tilalle. Korvaus on aina vähintään 5 €.

4. Tilavuokra

Kirjaston tilasta peritään 20 €/tunti vuokraa toimijalta, joka harjoittaa liiketoimintaa ko. tilassa.

Käyttösäännöt

Sivistyslautakunta 18.5.2017

Tervetuloa Kuhmon kaupunginkirjaston käyttäjäksi. Kuhmon kaupunginkirjasto kuuluu Kainet-kirjastokimppaan (Kajaanin ja Kuhmon kaupunginkirjastot, Hyrynsalmen Paltamon, Puolangan,Suomussalmen ja Ristijärven kunnankirjastot). Kainet kirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri ja omalla kirjastokortillasi voit asioida kaikissa kimpan kirjastoissa.

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016). Asioidessasi muissa Kainet -kimpan kirjastoissa sinua koskevat kyseisen kirjaston käyttösäännöt.

Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Kuhmon kaupunginkirjaston (myöh. kirjaston) toimipisteet ovat kaikille avoimia, ja kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston toimipisteiden aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipisteissä ja verkkosivuilla. Kirjastossa on käytössä avoin langaton tietoverkko (WLAN). Verkko on suojaamaton ja asiakkaan on sitäkäyttäessään huolehdittava itse riittävistä suojauksista. Kirjasto ei vastaa avoimen verkon käytöstä taikirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille. Kirjastossa on erilaisia tiloja tilaisuuksien, kokouksien ja näyttelyiden järjestämistä varten.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kortin saa todistamalla henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella ja ilmoittamalla yhteystietonsa sekä hyväksymällä, että kirjasto taltioi käyttäjänhenkilötunnuksen. Alle 15-vuotiailta henkilöltä vaaditaan lisäksi huoltajan kirjallinen suostumus ja huoltajan henkilötunnus taltiointioikeuksin. Yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus. Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavathenkilötiedot ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissäkirjastossa sekä verkkosivuilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatustaaineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Pin-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää verkkokirjastoa. Asiakas saa pin-koodin kirjastosta.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Laina-ajat ovat 14 tai 28 vuorokautta. Kirjastoautossa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia.

Aineistoa voi varata kirjastossa, puhelimitse ja verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 tai kirjastoautossa 14 vuorokauden kuluttua saapumisilmoituksen lähtemisestä. Ellei tarvittavaa aineistoa ole saatavilla omassa kirjastossa, sen voi seutulainata muista Kainet -kirjastoista tai kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta (maksu-kohdassa hinnasto).

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Kirjaston ollessa sulettuna palautusluukkuun jätetty aineisto on myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautetaan seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 1-5 vuorokautta ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Kirjasto lähettää palautuspyyntöjä myöhässä olevasta aineistosta (maksu-kohdassa hinnasto).

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, ei vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Kirjasto perii maksut -liitteen mukaisesti maksut mm. myöhässä palautetusta aineistosta, palautuspyyntöjen ja laskujen toimittamisesta, seutu- ja kaukolainoista, kadonneista kirjastokorteista, rikkoutuneista koteloista sekä tulosteista. Kadonnut, palauttamaton tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston asiakaspalveluun vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta. Hoitamattomat korvaukset siirretään perintään. Kuvatallenteita ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla.

Lainauskielto

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Maksurajan ylittävät velat aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimenjohtaja voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vuorokautta), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.