Woodpolis

Woodpolis tuottaa puurakentamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja hankkeiden ja koulutuksen muodossa.

Kuhmolainen puutuoteklusteri Woodpolis on syntynyt ajatuksesta rakentaa lähellä olevan raaka-aineen ja mekaanisen puuteollisuuden ympärille paikallisesti hyvinvointia synnyttävää, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa sekä palveluita. 1990-luvulla alkunsa saanut Woodpolis on tänä päivänä jo 18 yritystä käsittävä keskittymä, jossa jokaisen toimijan panos tähtää metsän jalostusasteen nostoon.

Yritystoiminta palvelee monipuolisesti rakentamisen tarpeita ja puurakentaminen on Woodpoliksen tulevaisuuden kehityksen ja vientimahdollisuuksien keskiössä. Alueen yrityksen tuottavat mm. sahatavaraa, CLT-levyjä, taso- ja tilaelementtejä, hirsitaloja, höylätavaraa, puisia elementtejä ja rakenteita, sekä erilaisia asiantuntijapalveluita.

Woodpolis2020-kehityshanke on päättynyt 31.12.2021.

Tutustu videon kautta Woodpolis-alueen klusteritoimintaan ja alueen sivuvirtojen ja materiaalien hyödyntäminen.