Pitoa ja vetoa Kuhmoon -hanke

Kuhmon kaupungille on myönnetty Elävä Kainuu -Leader hankerahoitus yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen nimeltä Pitoa ja vetoa Kuhmoon. Hankkeen tavoitteena on tutkia kattavasti Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä ja hyödyntää tätä tietoa Kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on selvittää myös Tuupalan puukoulukeskuksen ja Metsästyslain 8§ merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

Kainuun työvoimapula on maan suurinta ja tarvitsemme osaajia julkiselle ja yksityiselle sektorille. Pito- ja vetovoimatutkimus tukee rekrytointia niin Kuhmossa kuin koko Kainuussa. Tavoissa tehdä työtä on tapahtumassa murros ja monipaikkaisuus on trendi. Murroksen hyödyntäminen on olennaista ja hankkeella kehitetään houkuttelevia työtiloja tähän tarpeeseen.

Pito- ja vetovoimatutkimus toteutetaan fokusryhmähaastatteluin. Haastattelut antavat nykyisille kuhmolaisille ja myös nuorille mahdollisuuden olla vahvemmin mukana kaupungin kehittämisessä. Ilmastonmuutoksen haaste koskettaa kaikkia ja erityisesti suuria kaupunkeja. Puurakentaminen koetaan vaihtoehtona hiilineutraaliin rakentamiseen. Tämän vuoksi tutkimuksessa halutaan selvittää Kuhmon Tuupalan puukoulun merkitys pito- ja vetovoimatekijänä.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:
1. Pitovoimatekijöiden vahvistaminen osana palvelumuotoilua ja kehittämistä.
2. Vetovoimatekijöiden nostaminen esille osana viestintää ja tulomuuttopalveluja.
3. Selvittää erityiskohteena puurakenteisen koulun ja metsästyslain 8§:n vaikutus pito- ja vetovoimaan.
4. Tukea monipaikkaisuutta ja palvelujen kehittämistä vapaa-ajanasukkaiden ja kylillä vierailevien tarpeisiin kehittämällä yhteisöllisiä työtiloja.

Kokonaiskustannukset: 45 500,00 euroa
Julkinen tuki: 23 350,00 euroa (kehittäminen ja investointi yht.)
Strategian painopiste: siniset ajatukset
Alue: Kuhmo
Toteutusaika: 13.5.2019-31.12.2020

Hankkeen loppuraportti (PDF)

Lisätiedot:

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, p. 044 7255 220, tytti.maatta@kuhmo.fi