Woodpolis2020

Kolmevuotinen Woodpolis2020-kehityshanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 toteutetun Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen esille nostamiin keskeisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Kantolan alueen strateginen visio ja Master Plan, alueen yritysten sivuvirtaselvitys sekä digitalisaatioselvitys.

Woodpolis2020-hankkeen keskeiset kehityskohteet:

1. Kantola Woodpolis puutuoteteollisuuden aluekehitys

2. Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen jalostaminen alueella

3. Markkinointia, logistiikkaa ja tuotantoa koskeva digitalisaatio

4. Vienti uusille markkina-alueille

5. Tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet – erityisesti CLT-pohjaiset ratkaisut sekä sivuvirtojen hyödyntäminen).

Hankkeen päämääränä on vuoteen 2020 mennessä nostaa Kantolan alueen liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 – 200 miljoonaan euron tasolle, luoda alueelle 50 – 70 uutta työpaikkaa sekä 4 uutta yritystä. Alueen vientikauppa kasvaa ja tehostuu uusien menetelmien myötä (mm. digitalisaatio) ja uusia vientimarkkinoita löytyy erikoistumisen kautta. Alueen yritysten vientikauppa kasvaa 50 % (pl. sahateollisuus).

Hankkeen kustannusarvio on 765 167 €, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, kuntien rahoitus 22,35 % ja yksityinen rahoitus 7,65 %. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.